Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
List of assignments
   Login via CAS
  
                  
results per page
sort in descending ordersort in ascending orderTitle sort in descending ordersort in ascending orderYear of announcement sort in descending ordersort in ascending orderYear of defence Type of assignment Specialization sort in descending ordersort in ascending orderSupervisor sort in descending ordersort in ascending orderAuthor sort in descending ordersort in ascending orderAnnounced Assigned Department Faculty
detail - 2009/2010 diploma thesis FKSM doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.   18.08.2008 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail - 2017/2018 project FAF, FOF doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.   06.10.2015 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail - 2009/2010 Bachelor's thesis FOF doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.   17.06.2009 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail - 2011/2012 Bachelor's thesis FOF doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.   07.10.2011 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Mapování rezistivity pomocí elektrické impedanční tomografie 2007/2008 diploma thesis doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.   20.03.2007 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Mapování rezistivity metodou elektrické impedanční tomografie 2008/2009 Bachelor's thesis FOF doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.   18.08.2008 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail - 2010/2011 Bachelor's thesis FOF doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.   18.06.2010 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail - 2012/2013 Bachelor's thesis FOF doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.   26.09.2012 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail - 2017/2018 project FAF, FOF doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.   01.10.2018 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail - 2018/2019 diploma thesis FKSM doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.   02.09.2016 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail - 2017/2018 project FAF, FOF doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.   02.10.2017 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail - 2018/2019 Bachelor's thesis FAF, FOF doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.   01.10.2018 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium vybraných výpočetních postupů pro vyhodnocení elektrické impedanční tomografie 2007/2008 Bachelor's thesis FOF doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.   13.06.2007 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail - 2011/2012 diploma thesis FKSM doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.   07.10.2011 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail - 2018/2019 Bachelor's thesis FAF, FOF doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.   02.09.2016 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail - 2018/2019 Bachelor's thesis FAF, FOF doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.   02.10.2017 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail - 2010/2011 diploma thesis FKSM doc. RNDr. Ivo Křivka, CSc.   18.06.2010 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
Results 1-17 of 17 1
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html