Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
List of assignments
   Login via CAS
Change order to code - title
 
               
results per page
sort in descending ordersort in ascending orderTitle sort in descending ordersort in ascending orderYear of announcement sort in descending ordersort in ascending orderYear of defence Type of assignment Specialization sort in descending ordersort in ascending orderSupervisor sort in descending ordersort in ascending orderAuthor sort in descending ordersort in ascending orderAnnounced Assigned Department Faculty
detail Integrated e-learning in quantum physics and optics 2009/2010 2017/2018 dissertation 4F12 doc. RNDr. František Lustig, CSc. hidden 11.12.2009 11.12.2009 Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) MFF
detail Integrovaný e-learning v kvantové fyzice a optice 2009/2010 diploma thesis 4F12 doc. RNDr. František Lustig, CSc.   29.09.2009 Ne Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) MFF
detail Školní experimenty s využitím měřícího systému ISES-WIN vedoucí DP - dr.F. LUSTIG - KDF - 1996 1997/1998 diploma thesis UMF doc. RNDr. František Lustig, CSc. hidden 26.11.1996 26.11.1996 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Virtuální školní přístroje v prostředí Lab VIEW 2000/2001 diploma thesis UMF doc. RNDr. František Lustig, CSc. hidden 11.11.2000 22.11.2000 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Souprava ISES v prostředí Lab VIEW 2001/2002 2002/2003 diploma thesis FMU doc. RNDr. František Lustig, CSc. hidden 05.11.2001 16.11.2001 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Fyzikální experimenty ve vzdálené laboratoři 2007/2008 Bachelor's thesis doc. RNDr. František Lustig, CSc.   10.01.2008 Ne Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) MFF
detail Měřící laboratorní úlohy s podporou systému ISES Vedoucí DP - RNDr František Lustig, CSc. - KDF 1997/1998 diploma thesis UMF doc. RNDr. František Lustig, CSc. hidden 11.11.1997 11.11.1997 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Počítačem podporované experimenty se systémem cassy vedoucí DP - RNDr. František Lustig, CSc. - KDF 1998/1999 diploma thesis UMF doc. RNDr. František Lustig, CSc. hidden 12.10.1998 03.02.1999 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Simulační prostředí pro fyzikální experimenty 2008/2009 diploma thesis ISS doc. RNDr. František Lustig, CSc.   20.05.2008 Ne Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) MFF
detail Videokonference ve škole, Videokonference ze vzdálených laboratoří, adt. (Pozn.: Může se jednat i o více dipl. prací) 2006/2007 diploma thesis UFRS doc. RNDr. František Lustig, CSc.   20.02.2007 Ne Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) MFF
detail Řízení vzdálené laboratoře v prostředí WWW a GSM 1999/2000 Bachelor's thesis I doc. RNDr. František Lustig, CSc. hidden 11.10.1999 20.11.1999 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Počítačové modelování ve výuce fyziky 2012/2013 dissertation 4F12 doc. RNDr. František Lustig, CSc. Mgr. Pavel Kuriščák 30.04.2012 26.09.2012 Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) MFF
detail New aspect of student´s experimental and laboratory work 2009/2010 2012/2013 diploma thesis FMU2SZS doc. RNDr. František Lustig, CSc. hidden 23.06.2009 09.07.2009 Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) MFF
detail Fyzikální experimenty ve virtuální laboratoři 2007/2008 Bachelor's thesis doc. RNDr. František Lustig, CSc.   10.01.2008 Ne Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) MFF
detail Soubor multimediálních počítačem podporovaných fyzikálních experimentů 2006/2007 dissertation F12 doc. RNDr. František Lustig, CSc. hidden 07.12.2006 07.12.2006 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Experimenty se soupravou solární energie vedoucí DP - F.LUSTIG - KVOF - 1996 1997/1998 diploma thesis UMF doc. RNDr. František Lustig, CSc. hidden 26.11.1996 26.11.1996 Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) MFF
detail Vstupní a výstupní komunikace PC počítače vedoucí DP-dr.F. LUSTIG-KVOF-1994 1996/1997 diploma thesis UMF doc. RNDr. František Lustig, CSc. hidden 17.11.1994 17.11.1994 Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) MFF
detail Physics experiments in remote laboratory 2007/2008 diploma thesis UFRS doc. RNDr. František Lustig, CSc.   20.02.2007 Ne Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) MFF
detail VŠ laboratorní úlohy z elektřiny a magnetismu 2007/2008 diploma thesis UFRS doc. RNDr. František Lustig, CSc.   20.02.2007 Ne Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) MFF
detail Fyzikální experimenty s hypertextovou podporou vedoucí DP-dr.F. LUSTIG-KVOF-1996 1997/1998 diploma thesis UMF doc. RNDr. František Lustig, CSc. hidden 22.11.1996 22.11.1996 Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) MFF
detail Fyzikální experimenty ve virtuální laboratoři 2007/2008 diploma thesis doc. RNDr. František Lustig, CSc.   10.01.2008 Ne Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) MFF
detail Počítačem podporované experimenty se systémem ISES-WIN 1998/1999 2000/2001 diploma thesis UMF doc. RNDr. František Lustig, CSc. hidden 12.10.1998 04.02.1999 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Měřící systém Metex vedoucí DP-dr.F. LUSTIG-KVOF-1994 1995/1996 diploma thesis UMF doc. RNDr. František Lustig, CSc. hidden 17.11.1994 17.11.1994 Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) MFF
detail Fyzikální laboratoře s multimediální podporou 2006/2007 dissertation F12 doc. RNDr. František Lustig, CSc. hidden 26.04.2006 01.10.2006 Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) MFF
Results 1-24 of 24 1
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html