Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
List of assignments
   Login via CAS
  
                  
results per page
sort in descending ordersort in ascending orderTitle sort in descending ordersort in ascending orderYear of announcement sort in descending ordersort in ascending orderYear of defence Type of assignment Specialization sort in descending ordersort in ascending orderSupervisor sort in descending ordersort in ascending orderAuthor sort in descending ordersort in ascending orderAnnounced Assigned Department Faculty
detail Využití fuzzy množin v teorii preferenčních relací Prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc. - KAM 1999/2000 diploma thesis I prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc. hidden 11.10.1999 04.11.1999 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail The least squares method with non-precise dates. 2002/2003 2007/2008 diploma thesis I prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc. hidden 01.10.2002 11.11.2002 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Řešení některých lokalizačních problémů s minimaxovými kriterii KAM -Prof. RNDr. K. Zimmermann 1997/1998 diploma thesis I prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc. hidden 14.11.1997 14.11.1997 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Solution of optimization problems with non-decreasing constraints. 2003/2004 2005/2006 diploma thesis I prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc. hidden 01.10.2003 01.10.2003 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Solution of some types of network capacity problems with inexact input parameters. 2006/2007 diploma thesis prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc. hidden 30.10.2006 31.10.2006 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Algorithms for finding a solution of systems of equalities and inequalities within the (Max,+)-linear algebra 2001/2002 2001/2002 diploma thesis I prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc. hidden 01.10.2000 28.03.2002 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Usage of dynamic programming for proposing aircraft movements on an airport. 2006/2007 2007/2008 diploma thesis IDMO prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc. hidden 19.07.2007 19.07.2007 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Some optimization problems on (max,min)-algebras. 2004/2005 2005/2006 diploma thesis IDMA prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc. hidden 06.10.2004 29.11.2004 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Optimization Problems under (max; min) - Linear Constraint and Some Related Topics 2011/2012 dissertation 4M5 prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc. hidden 24.06.2013 24.06.2013 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Solution of some optimization problems with alternative constraints. 2004/2005 2004/2005 diploma thesis IDMA prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc. hidden 06.10.2004 29.11.2004 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Rozvrhovací problémy s penalizací činnosti v daném intervalu Doc. dr. Karel Zimmermann Doc.RNDr. Karel Zimmermann, DrSc. - KAM 1997/1998 diploma thesis I prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc. hidden 08.11.1996 08.11.1996 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Oceňování flexibility v investičním rozhodování v podmínkách nejistoty Prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc. - KAM 1999/2000 diploma thesis I prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc. hidden 11.10.1999 22.05.2000 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
detail Různé přístupy k řešení jednoho problému Čebyševovy aproxima ce s extremálními operacemi Doc. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc. - KAM 1997/1998 diploma thesis I prof. RNDr. Karel Zimmermann, DrSc. hidden 08.09.1994 08.09.1994 Katedra aplikované matematiky (32-KAM) MFF
Results 1-13 of 13 1
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html