Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
List of assignments
   Login via CAS
Change order to code - title
 
               
results per page
sort in descending ordersort in ascending orderTitle sort in descending ordersort in ascending orderYear of announcement sort in descending ordersort in ascending orderYear of defence Type of assignment Specialization sort in descending ordersort in ascending orderSupervisor sort in descending ordersort in ascending orderAuthor sort in descending ordersort in ascending orderAnnounced Assigned Department Faculty
detail Real physics experiments for teaching at senior high school 2004/2005 dissertation F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 01.10.2004 01.10.2004 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Physics education of students and teachers in Heureka project 2004/2005 2010/2011 dissertation F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 01.10.2004 01.10.2004 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Experiments in Mechanics for Future Physics Teachers 2019/2020 2020/2021 Bachelor's thesis FMUZV doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 23.10.2019 23.10.2019 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Theory of relativity – how to develop its understanding at a secondary school level 2013/2014 2021/2022 dissertation P4F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 23.04.2014 26.09.2014 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Electricity and magnetism: Hands-on minds-on approach 2016/2017 2016/2017 rigorosum thesis UFRS doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 04.10.2016 04.10.2016 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Electronic Text to Support Teaching and Learning of Classical Mechanics for Future Physics Teachers II 2005/2006 2005/2006 Bachelor's thesis FMU2ZV doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 12.11.2005 12.11.2005 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Electricity and magnetism: Hands-on minds-on approach 2007/2008 2015/2016 dissertation 4F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 25.04.2007 09.11.2007 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Analysis of motivation of pupils and students to physics education 2005/2006 dissertation F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 27.04.2005 01.10.2005 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Hypertextová a multimediální podpora fyzikálního vzdělávání - FyzWeb 1998/1999 2003/2004 dissertation F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 01.10.1998 01.10.1998 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Non-traditional methods and forms of physics education 2004/2005 2007/2008 dissertation F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 16.11.2004 16.11.2004 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Elektronická sbírka příkladů k úvodním partiím klasické mechaniky 2002/2003 2002/2003 diploma thesis UMF2 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 05.11.2002 12.11.2002 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Brachistochrone in theory and experiments 2017/2018 2017/2018 Bachelor's thesis FMUZV doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 24.10.2017 24.10.2017 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Geometrická optika na počítači a v realitě vedoucí DP - doc.RNDr. Leoš Dvořák, CSc. - KDF 1997/1998 diploma thesis UMF doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 08.11.1997 08.11.1997 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Experiments for Interactive Physics Laboratory: experiments and theory 2008/2009 2015/2016 dissertation 4F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 16.04.2008 10.09.2008 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Structured Electronic Text on Classical Mechanics for Pre-Service Teacher Training 2006/2007 2008/2009 diploma thesis FMUSSS doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 01.11.2006 01.11.2006 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Práce s grafy ve výuce fyziky 2002/2003 2003/2004 diploma thesis UMF doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 05.11.2002 03.12.2002 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Students of junior high schools and physics measurements 2004/2005 2004/2005 diploma thesis FMU2ZV doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 18.10.2004 18.10.2004 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Experiments for an interactive physics lab - selected experiments in rotating frames 2006/2007 2007/2008 diploma thesis FMUSS doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 06.11.2006 07.04.2008 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Practical work in physics education - ideas and reality 2013/2014 dissertation 4F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 23.04.2014 26.09.2014 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Physics Education Supported by Computer Technologies 2001/2002 2008/2009 dissertation F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 01.10.2001 01.10.2001 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Electrostatics generators 2011/2012 2011/2012 Bachelor's thesis FMUZV doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 17.10.2011 17.10.2011 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail School physics experiments with electronics support 2001/2002 dissertation F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 01.10.2001 01.10.2001 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Školská fyzika a svět kolem nás (mechanika) 1999/2000 2001/2002 diploma thesis UMF doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 11.10.1999 10.11.1999 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Elektřina a magnetismus vlastníma rukama a hlavou 1999/2000 2001/2002 diploma thesis UMF doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 11.10.1999 10.11.1999 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Interactive physics experiments for a notice board 2014/2015 diploma thesis doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 01.11.2014 06.11.2014 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Simple interactive experiments for physics education 2003/2004 Bachelor's thesis FMUZV doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 01.11.2003 01.11.2003 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Výuka fyziky řízená otázkami 2012/2013 dissertation 4F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 26.04.2012 26.09.2012 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Possibilities of teaching/learning general relativity at elementary level 2012/2013 2013/2014 diploma thesis FMUSSS doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 24.10.2012 25.10.2012 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Physics Education Supported by Computer Technologies 2009/2010 2009/2010 rigorosum thesis doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 16.11.2009 16.11.2009 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Interpretation of physics mesurements and data by pupils and students 2005/2006 dissertation F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 20.04.2005 01.10.2005 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail New version of the system Famulus for educational physics models 2007/2008 diploma thesis FMU doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 15.10.2007 15.10.2007 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Solved problems in Theoretical Mechanics to Electronic Database of Solved Tasks 2010/2011 2011/2012 Bachelor's thesis doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 18.10.2010 19.10.2010 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Katalog jednoduchých fyzikálních pokusů (nejen) z internetu 2002/2003 2003/2004 diploma thesis UMF doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 05.11.2002 03.12.2002 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Graphics for educational physics models in a prospective version of Famulus system 2005/2006 2008/2009 diploma thesis FIU doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 12.11.2005 12.11.2005 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail From simple experiments to theory 2002/2003 dissertation F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 01.10.2002 01.10.2002 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Strukturování a reprezentace soustav fyzikálních poznatků pro počítačem podporovanou výuku fyziky 2000/2001 dissertation F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 01.10.2000 01.10.2000 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Měření se zvukovou kartou 2005/2006 diploma thesis doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.   01.10.2005 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Multimedia support of physics education 2003/2004 2010/2011 dissertation F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 25.11.2003 25.11.2003 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail K jedné speciální optické iluzi ( 2005/2006 Bachelor's thesis FMU2ZV doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.   01.10.2005 Ne Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Quantitative physics tasks 2010/2011 2015/2016 dissertation 4F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 11.06.2010 14.10.2010 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail How to present elements of Special Theory of Relativity 2012/2013 2014/2015 diploma thesis FMUSSS doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 06.11.2012 07.11.2012 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Graphs in physics education 2004/2005 2008/2009 dissertation F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 01.10.2004 01.10.2004 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Experiments for an interactive physics lab - selected experiments in rotating frames 2008/2009 2009/2010 rigorosum thesis doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 10.09.2009 10.09.2009 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Development of study texts and further materials for computer supported physics education in COACH environment 1993/1994 2000/2001 dissertation F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 01.10.1993 01.10.1993 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Electronic Text to Support Teaching and Learning of Classical Mechanics for Future Physics Teachers I 2005/2006 2005/2006 Bachelor's thesis FMU2ZV doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 12.11.2005 12.11.2005 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Pendulum not only from the high school point of view 2019/2020 2020/2021 diploma thesis FFUM doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 23.05.2019 23.05.2019 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Klasická mechanika na počítači a v realitě vedoucí DP - doc.RNDr.Leoš Dvořák, CSc. - KDF 1997/1998 diploma thesis UMF doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 08.11.1997 08.11.1997 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Graphics for educational physics models in a prospective version of Famulus system 2005/2006 2008/2009 diploma thesis FIU doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 12.11.2005 12.11.2005 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail Počítačová podpora fyzikálního vzdělávání s aktivizujícími prvky 2006/2007 dissertation F12 doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc. hidden 02.05.2006 01.10.2006 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
Results 1-49 of 49 1
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html