Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
List of assignments
   Login via CAS
Change order to code - title
 
               
results per page
sort in descending ordersort in ascending orderTitle sort in descending ordersort in ascending orderYear of announcement sort in descending ordersort in ascending orderYear of defence Type of assignment Specialization sort in descending ordersort in ascending orderSupervisor sort in descending ordersort in ascending orderAuthor sort in descending ordersort in ascending orderAnnounced Assigned Department Faculty
detail Tools and Data for Analysis of Spoken Czech and its Prosody 1998/1999 2005/2006 dissertation I3 prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. hidden 01.10.1998 01.10.1998 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Discourse Relations in Czech 2008/2009 2014/2015 dissertation 4I3 prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. hidden 30.05.2008 10.09.2008 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Analýza češtiny pomocí chart parsingu 1998/1999 dissertation I3 prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. hidden 01.10.1999 01.10.1999 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Počítačové zpracování přirozeného jazyka s uplatněním na typologicky různé jazyky 2000/2001 dissertation I3 prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. hidden 01.10.2000 01.10.2000 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Aumatické procedury v tektogramatickém značkování korpusu 2003/2004 dissertation I3 prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. hidden 01.10.2003 01.10.2003 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Rozpoznávání mluvené řeči Prof.PhDr.E.Hajičová,DrSc. - ÚFAL, Mgr.N.Peterek-konzultant 1999/2000 diploma thesis I prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. hidden 11.10.1999 30.06.2004 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail On the Linguistic Structure of Emotional Meaning in Czech 2010/2011 2014/2015 dissertation 4I3 prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. hidden 20.04.2010 09.12.2010 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Analysis and implementation of a system for reading and filtering mail messages over a telephone line (in combination with SMS to cell phone) 1999/2000 diploma thesis I prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. hidden 11.10.1999 09.05.2000 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Semantic classes and Mandlebrot's law 1998/1999 2005/2006 dissertation I3 prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. hidden 01.10.1998 01.10.1998 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Počítačová podpora zpracování a překladu textů 2000/2001 dissertation I3 prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. hidden 01.10.2000 01.10.2000 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Coreferential links and their annotation in large corpora 2004/2005 dissertation I3 prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. hidden 01.10.2004 01.10.2004 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Automatic Analysis of Temporal Relations Within a Discourse and Its Application Within a Machine Translation Framework 2004/2005 2007/2008 dissertation I3 prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. hidden 01.10.2004 01.10.2004 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Parametrizace statistických modelů rozpoznávání řeči pro češtinu Prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. - UFAL 1997/1998 diploma thesis I prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. hidden 08.11.1996 08.11.1996 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Konfrontační výzkum typologicky různých jazyků z hlediska vztahu mezi slovosledem a jeho funkcí na materiálu korpusových dat angličtiny a češtiny 2009/2010 dissertation 4I3 prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. hidden 24.04.2009 29.09.2009 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Překlad projektivních závislostních struktur na povrchový slovosled a tzv. distančními závislostmi Prof. dr. Eva Hajičová 1998/1999 diploma thesis I prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. hidden 12.10.1998 18.02.1999 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Mathematical Properties of Dependency Trees and their Application to Natural Language Syntax 1999/2000 2006/2007 dissertation I3 prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. hidden 01.10.1999 01.10.1999 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
detail Valency of Verbs in the Prague Dependency Treebank 2004/2005 2011/2012 dissertation I3 prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. hidden 01.10.2004 01.10.2004 Ústav formální a aplikované lingvistiky (32-UFAL) MFF
Results 1-17 of 17 1
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html