Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
List of assignments
   Login via CAS
  
                  
results per page
sort in descending ordersort in ascending orderTitle sort in descending ordersort in ascending orderYear of announcement sort in descending ordersort in ascending orderYear of defence Type of assignment Specialization sort in descending ordersort in ascending orderSupervisor sort in descending ordersort in ascending orderAuthor sort in descending ordersort in ascending orderAnnounced Assigned Department Faculty
detail "Spektroskopické studium ultrarychlých procesů přenosu energie a náboje ve fotosyntéze" 1997/1998 diploma thesis F prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. hidden 14.11.1997 14.11.1997 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Optická spektroskopie fotogenerovaného singletního kyslíku 2001/2002 2002/2003 diploma thesis F prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. hidden 31.01.2002 20.03.2002 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail "Spektroskopické studium role karotenoidů ve fotosyntéze" Vedoucí DP:doc.RNDr.Jan Hála,CSc.,KCHFO/15.11.95 1997/1998 diploma thesis F prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. hidden 15.11.1995 15.11.1995 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail Luminiscence Study of Excitation Energy Transfer beween Porphyrins and Oxygen 2002/2003 2005/2006 dissertation F4 prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. hidden 04.06.2002 04.06.2002 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
detail "Studium vlivu UV-B záření (ozonová díra) na ochranné mechanismy fotosyntetických systémů " Vedoucí DP:Doc.RNDr.Jan Hála,CSc.,KCHFO/15.11.95 1996/1997 diploma thesis F prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. hidden 15.11.1995 15.11.1995 Katedra chemické fyziky a optiky (32-KCHFO) MFF
Results 1-5 of 5 1
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html