Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
List of assignments
   Login via CAS
Change order to code - title
 
               
results per page
sort in descending ordersort in ascending orderTitle sort in descending ordersort in ascending orderYear of announcement sort in descending ordersort in ascending orderYear of defence Type of assignment Specialization sort in descending ordersort in ascending orderSupervisor sort in descending ordersort in ascending orderAuthor sort in descending ordersort in ascending orderAnnounced Assigned Department Faculty
detail "Termínová struktura úrokových měr a výnosové křivky II" KPMS, ved.: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. 1998/1999 Bachelor's thesis MAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 14.04.1999 14.04.1999 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail "Stanovování kursů akcií v kuponové privatizaci". KPMS, ved.: Doc. RNDr. Jan Hurt,CSc. 1995/1996 diploma thesis MAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 30.11.1994 30.11.1994 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Financial derivatives 2006/2007 2008/2009 diploma thesis MFAPM doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 30.01.2007 30.01.2007 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail "Vytvořující funkce (aplikace v teorii rizika, použití sys- tému Mathematica)" 1997/1998 diploma thesis MAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 06.03.1998 06.03.1998 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Financial functions in Mathematica version 9 2013/2014 Bachelor's thesis MFMAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 30.09.2013 09.10.2013 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail "Řízení rizika ve finančních institucích" KPMS, ved.: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. 1997/1998 diploma thesis MAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 14.11.1997 14.11.1997 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Machine learning with applications to finance 2017/2018 2017/2018 Bachelor's thesis MFMAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 03.10.2017 17.10.2017 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Investment of Czech Pension Funds 2005/2006 2005/2006 Bachelor's thesis MFMAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 06.10.2005 14.11.2005 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Market risk 2006/2007 2007/2008 Bachelor's thesis MFMAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 24.11.2006 24.11.2006 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Financial and commodity derivatives 2006/2007 2006/2007 Bachelor's thesis MFMAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 02.11.2006 02.11.2006 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Economic Value Added and its Use in Czech Republic 2007/2008 2007/2008 Bachelor's thesis MFMAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 15.11.2007 15.11.2007 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail "Ekonomika penzijních fondů II" KPMS, ved.: Doc. RNDr. Jan Hurt,CSc. 1997/1998 diploma thesis MAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 14.11.1997 14.11.1997 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Pricing of Financial Derivatives 2014/2015 2015/2016 Bachelor's thesis MFMAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 30.09.2014 03.10.2014 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Data Analysis and Dependent Default in Credit Risk Models 2005/2006 diploma thesis MFAPM doc. RNDr. Jan Hurt, CSc.   01.10.2005 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Cluster Analysis in Financial Mathematics 2012/2013 Bachelor's thesis MFMAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 01.10.2012 09.11.2012 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Implicitní hodnota 1997/1998 dissertation M7 doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 01.10.1997 01.10.1997 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Credit risk 2004/2005 2004/2005 Bachelor's thesis MFMAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 01.11.2004 01.11.2004 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail "Vytvořující funkce (aplikace v teorii rizika, použití systé mu Mathematica)" KPMS, ved.: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. 1997/1998 diploma thesis BM doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 06.03.1998 06.03.1998 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Financial Risks Control 2009/2010 2009/2010 Bachelor's thesis MFMAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 03.11.2009 03.11.2009 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Quantitative methods in finance 2011/2012 2011/2012 Bachelor's thesis MFMAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 30.09.2011 24.10.2011 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Option Pricing 2010/2011 2011/2012 rigorosum thesis doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 01.08.2011 01.08.2011 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Performance Measures of Financial Assets 2020/2021 Bachelor's thesis MFMAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 17.01.2021 17.01.2021 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail "Pravděpodobnostní rozdělení ve finančních modelech" popis, testování" 1997/1998 diploma thesis MAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 03.03.1997 03.03.1997 () MFF
detail Optimization methods in finance 2006/2007 2008/2009 diploma thesis MFAPM doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 30.01.2007 05.02.2007 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Investment strategies 2019/2020 2019/2020 Bachelor's thesis MFMAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 04.10.2019 04.11.2019 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail "Vytvořující funkce (aplikace v teorii rizika, použití sys- tému Mathematica)" KPMS, ved.: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. 1997/1998 diploma thesis BM doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 06.03.1998 06.03.1998 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail "Modelování finančních dat (rozdělení, volatilita, trend)" KPMS, ved.:Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. 1997/1998 diploma thesis BM doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 06.03.1998 06.03.1998 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Optimal portfolios 2015/2016 2017/2018 diploma thesis MFAPM doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 30.09.2015 17.02.2016 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Simulation in Finance 2008/2009 2008/2009 Bachelor's thesis MOM doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 05.10.2007 04.11.2008 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Financing the health care 2006/2007 2006/2007 Bachelor's thesis MFMAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 25.10.2006 03.11.2006 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Hodnocení portfolií finančních derivátů 2001/2002 2002/2003 diploma thesis MAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 01.10.2001 12.11.2001 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Financial Derivatives offered by Czech banks 2005/2006 2005/2006 Bachelor's thesis MFMAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 06.10.2005 14.11.2005 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Matematické modely řízení úvěrového rizika 1999/2000 dissertation M7 doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 01.10.1999 01.10.1999 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Modelling in Financial Analysis 2008/2009 2011/2012 diploma thesis MFAPM doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 01.12.2008 01.12.2008 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Analysis of Interest Rates 2005/2006 2005/2006 Bachelor's thesis MFMAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 06.10.2005 14.11.2005 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Rizika finančních derivátů 2000/2001 2002/2003 Bachelor's thesis MAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 23.03.2001 23.03.2001 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Technical and Fundamental Analysis 2008/2009 2008/2009 Bachelor's thesis MFMAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 24.11.2008 24.11.2008 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Selected Optimization Methods in Finance 2005/2006 2005/2006 Bachelor's thesis MFMAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 06.10.2005 14.11.2005 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Time series and stochastic volatility in finance 2010/2011 2010/2011 Bachelor's thesis MFMAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 01.10.2010 02.11.2010 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Moddeling of interest rates at the financial markets 2006/2007 2011/2012 dissertation 4M7 doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 25.04.2006 01.10.2006 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Metody hodnocení fonanční situace nebankovních subjektů 2004/2005 Bachelor's thesis MFMAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 01.11.2004 01.11.2004 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Life insurance in social insurance system 2006/2007 2006/2007 Bachelor's thesis MFMAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 29.11.2006 29.11.2006 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail "Robustnost parametrických metod při náhodném cenzorování". KPMS, ved. doc.RNDr. Jan Hurt,CSc. 1996/1997 diploma thesis MAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 10.11.1995 10.11.1995 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail "Empirická verifikace vybraných metod technické analýzy" KPMS, ved.: Doc. RNDr. Jan Hurt,CSc. 1995/1996 diploma thesis BM doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 01.03.1996 01.03.1996 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Monte Carlo methods in financial analysis 2006/2007 2007/2008 Bachelor's thesis MFMAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 15.11.2006 15.11.2006 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail "Finanční funkce tabulkových procesorů (EXCEL, Quattro Pro): popis, testování" KPMS, ved.: Doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. 1996/1997 diploma thesis BM doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 03.03.1997 03.03.1997 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail "Užití diskriminační analýzy v tarifování" 1998/1999 diploma thesis MAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 13.10.1998 19.11.1998 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Valuation of Finacial Derivatives 2003/2004 2005/2006 diploma thesis MFAPM doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 01.10.2003 01.11.2003 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Systems of pension insurance 2007/2008 2008/2009 Bachelor's thesis MFMAT doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 31.10.2007 31.10.2007 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Credit risk 2007/2008 2008/2009 diploma thesis MFAPM doc. RNDr. Jan Hurt, CSc. hidden 05.11.2007 06.11.2007 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
Results 1-50 of 125 1 2 3 next
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html