Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
List of assignments
   Login via CAS
Change order to code - title
 
               
results per page
sort in descending ordersort in ascending orderTitle sort in descending ordersort in ascending orderYear of announcement sort in descending ordersort in ascending orderYear of defence Type of assignment Specialization sort in descending ordersort in ascending orderSupervisor sort in descending ordersort in ascending orderAuthor sort in descending ordersort in ascending orderAnnounced Assigned Department Faculty
detail Měření energie jetů kalorimetry experimentu ATLAS Vedoucí DP: Prof. RNDr. Michal Suk, DrSc. 1996/1997 diploma thesis F prof. RNDr. Michal Suk, DrSc. hidden 10.03.1995 10.03.1995 Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Zkoumání průniku hadronových spršek soustavou kalorimetrů v experimentetu ATLAS Vedoucí DP:prof.RNDr.Michal Suk,DrSc.,KJF/8.11.96 1997/1998 diploma thesis F prof. RNDr. Michal Suk, DrSc. hidden 08.11.1996 08.11.1996 Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
detail Možnosti využití hadronového kalorimetru experimentu ATLAS pro měření vnitřní struktury partonů Vedoucí DP:Prof.RNDr.Michal Suk,DrSc.,NC/10.3.95 1995/1996 diploma thesis F prof. RNDr. Michal Suk, DrSc. hidden 10.03.1995 10.03.1995 Ústav částicové a jaderné fyziky (32-UCJF) MFF
Results 1-3 of 3 1
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html