Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 278)
List of assignments
   Login via CAS
  
                  
results per page
sort in descending ordersort in ascending orderTitle sort in descending ordersort in ascending orderYear of announcement sort in descending ordersort in ascending orderYear of defence Type of assignment Specialization sort in descending ordersort in ascending orderSupervisor sort in descending ordersort in ascending orderAuthor sort in descending ordersort in ascending orderAnnounced Assigned Department Faculty
detail A study of materials prepared by spark plasma sintering method 2018/2019 Bachelor's thesis FOF prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc.   03.10.2017 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Fyzikální jevy využívané v počítačích 2001/2002 2003/2004 diploma thesis FMU prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc. hidden 09.11.2001 22.11.2001 Katedra didaktiky fyziky (32-KDF) MFF
detail "Studium kinetiky fázových přechodů ve slitině CuAu" Vedoucí DP:Doc.RNDr.Vladimír Šíma,CSc.,KFK/1.11.95 1997/1998 diploma thesis F prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc. hidden 01.11.1995 01.11.1995 Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Iron aluminides based materials prepared by the "spark plasma sintering" method 2018/2019 dissertation 4F3 prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc.   03.10.2017 Ne Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Studium strukturních změn kovových materiálů metodami in-situ 1998/1999 2005/2006 dissertation F3 prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc. hidden 01.10.1998 01.10.1998 Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Intermetallic alloys FeAl prepared by cryogenic milling 2015/2016 project prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc. hidden 15.05.2015 15.05.2015 Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail "Studium mikrostrukturních projevů fázových přechodů ve slitině CuAu" Vedoucí DP:Doc.RNDr.Vladimír Šíma,CSc.,KFK/1.11.95 1997/1998 diploma thesis F prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc. hidden 01.11.1995 01.11.1995 Katedra fyziky materiálů (32-KFM) MFF
detail Návrh automatizace rezistometrické aparatury v rozsahu teplot 240 - 600 C 2001/2002 2002/2003 diploma thesis I prof. RNDr. Vladimír Šíma, CSc. hidden 01.10.2001 13.11.2001 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
Results 1-8 of 8 1
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html