Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
List of assignments
   Login via CAS
  
                  
results per page
sort in descending ordersort in ascending orderTitle sort in descending ordersort in ascending orderYear of announcement sort in descending ordersort in ascending orderYear of defence Type of assignment Specialization sort in descending ordersort in ascending orderSupervisor sort in descending ordersort in ascending orderAuthor sort in descending ordersort in ascending orderAnnounced Assigned Department Faculty
detail Mechanical and Dielectric Properties of Heterogeneus Nanocomposite Materials 2009/2010 diploma thesis doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.   11.09.2009 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Mechanical Properties of Hydrogels - Comparison between DMA and AFM Measurements of Elastic Modulus 2018/2019 2018/2019 Bachelor's thesis FMUZV doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. Bc. Tereza Hofrichterová 04.10.2018 29.10.2018 Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) MFF
detail Fyzikální chování kapalně krystalických polyurethanů připravených z diizokyanátů a diolů s mesogenní skupinou v bočním řetězci 2002/2003 2003/2004 diploma thesis FKML doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. hidden 18.02.2003 25.02.2003 Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Study of liquid crystalline materials 2009/2010 Bachelor's thesis doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.   01.10.2005 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Relaxation behaviour of polyurethanes polymer networks 2009/2010 Bachelor's thesis FOF doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.   09.10.2008 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Polarizing microscopy - study of liquid crystalline polymers 2009/2010 project FOF doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.   15.10.2008 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail . 2017/2018 project FOF doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.   13.11.2018 Ne Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) MFF
detail Vlastnosti heterogenních nanokompozitních materiálů 2008/2009 diploma thesis FKSM doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.   18.08.2008 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium vzniku polymerní sítě 2008/2009 diploma thesis FKSM doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.   09.10.2008 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Studium dynamických mechanických vlastností polymerních směsí NR/SBR plněných SiO2 2004/2005 project FOF doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. hidden 15.11.2004 01.12.2004 Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) MFF
detail Relaxation Behaviour of Polymer Networks during Network Formation 2009/2010 diploma thesis doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.   11.09.2009 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Srovnání metod měření modulu pružnosti ve fyzikálním praktiku 2001/2002 2001/2002 Bachelor's thesis F doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D. hidden 15.09.2001 10.10.2001 Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) MFF
detail Relaxation Behaviour of Heterogeneous Nanocomposite Materials 2009/2010 Bachelor's thesis FOF doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.   09.10.2008 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail Mechanical properties of polymer nanocomposites 2009/2010 project FOF doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.   15.10.2008 Ne Katedra makromolekulární fyziky (32-KMF) MFF
detail . 2017/2018 project FMUZV, FOF doc. RNDr. Helena Valentová, Ph.D.   01.11.2018 Ne Kabinet výuky obecné fyziky (32-KVOF) MFF
Results 1-15 of 15 1
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html