Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
List of theses
   Login via CAS
Change order to code - title
 
               
results per page
sort in descending ordersort in ascending orderThesis title sort in descending ordersort in ascending orderYear of announcement sort in descending ordersort in ascending orderYear of defence Thesis type Thesis discipline sort in descending ordersort in ascending orderSupervisor sort in descending ordersort in ascending orderAuthor sort in descending ordersort in ascending orderAnnounced Assigned Department Faculty
detail Data mining in social network analysis 2014/2015 2023/2024 dissertation P4I1 doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 22.04.2014 26.09.2014 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Sítě typu ART a jejich aplikace 2001/2002 2002/2003 diploma thesis I doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 01.10.2001 13.11.2001 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Artificial neural networks for the recognition and analysis of time patterns 2012/2013 diploma thesis ITI doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 12.12.2012 12.12.2012 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Multi-layered neural networks and visualization of their structure 2010/2011 2010/2011 Bachelor's thesis IP doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 27.06.2011 29.06.2011 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Scalable graph neural networks for social network processing 2023/2024 diploma thesis IUI doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 26.11.2023 11.12.2023 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Adversarial Patterns in Multilayered Neural Networks 2021/2022 diploma thesis ISDI doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 04.01.2022 04.01.2022 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Deep neural networks and their application for image data processing 2014/2015 2015/2016 diploma thesis ITI doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 31.10.2014 31.10.2014 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Feed-forward neural networks and their application in data mining 2005/2006 2005/2006 diploma thesis ISS doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 06.10.2005 06.10.2005 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Efficient implementation of deep neural networks 2019/2020 2019/2020 diploma thesis IUI doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 12.11.2019 18.11.2019 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Vrstevnaté neuronové sítě a jejich využití při rozpoznávání vzorů 2008/2009 dissertation 4I1 doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 28.04.2008 10.09.2008 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Knowledge Extraction from Data 2008/2009 2008/2009 diploma thesis ISS doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 28.11.2008 28.11.2008 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Processing of secondary structures in nucleic acids 2006/2007 2008/2009 Bachelor's thesis doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 05.03.2007 09.03.2007 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Artificial neural networks and their application in the assessment of insurance risks 2004/2005 2005/2006 diploma thesis I doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 06.10.2004 15.11.2004 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Text mining in social network analysis 2014/2015 2017/2018 diploma thesis ISS doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 06.04.2015 14.04.2015 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail The Implementation of an Artificial Intelligence in a Strategy Game Simulator 2007/2008 2008/2009 Bachelor's thesis IP doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 15.11.2007 16.11.2007 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Knowledge Extraction with Deep Belief Networks 2022/2023 2022/2023 Bachelor's thesis IPP5 doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. Bc. Jan Bronec 19.01.2023 24.01.2023 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Self-organization and morphing 2008/2009 2008/2009 diploma thesis ITI doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 21.11.2008 21.11.2008 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Deep neural networks and their implementation 2014/2015 2015/2016 diploma thesis ISS doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 21.11.2014 21.11.2014 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Association rules, their extraction and application for information retrieval 2003/2004 diploma thesis I doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 01.10.2003 13.11.2003 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Convolutional neural networks and their implementation 2010/2011 2010/2011 Bachelor's thesis doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 18.10.2010 18.10.2010 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Artificial neural networks and reinforcement learning 2006/2007 2007/2008 diploma thesis doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 05.03.2007 09.03.2007 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Deep Belief Networks Used to Generate Meaningful Patterns 2022/2023 diploma thesis IUI doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. Bc. Juraj Trappl 10.02.2023 29.06.2023 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Input data and their significance for multi-layered feed-forward neural networks 2007/2008 2009/2010 diploma thesis doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 26.10.2007 01.11.2007 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Self-organization in the desing of intelligent systems 2007/2008 dissertation I1 doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 27.04.2007 09.10.2007 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Artificial Neural Networks and Their Usage For Knowledge Extraction 2007/2008 2014/2015 dissertation 4I1 doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 26.04.2007 12.11.2007 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Artificial neural networks and their application in text analysis 2014/2015 2015/2016 diploma thesis ISS doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 02.04.2015 14.04.2015 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Deep Neural Networks in Image Processing 2018/2019 2019/2020 diploma thesis IUI doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 17.04.2019 26.04.2019 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Zpracování signálů pomocí umělých neuronových sítí Mgr. Iveta Mrázová - KSI 1997/1998 diploma thesis I doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 13.11.1995 13.11.1995 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Detection of Influential Individuals, Communities, and Link Prediction in Social Networks 2021/2022 2022/2023 Bachelor's thesis IPP5 doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. Bc. Matúš König 19.05.2022 26.05.2022 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail DRESS & GO: Deep belief networks and Rule Extraction Supported by Simple Genetic Optimization 2015/2016 2017/2018 diploma thesis IUI doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 16.05.2016 22.05.2016 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Communities and their Detection in Social Networks 2020/2021 2020/2021 Bachelor's thesis IOI doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 27.11.2020 04.12.2020 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail RBF-networks with a dynamic architecture 2009/2010 2010/2011 diploma thesis ITI doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 08.10.2009 25.11.2009 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Klastry a jejich detekce v sociálních sítích 2008/2009 dissertation 4I1 doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 30.05.2008 10.09.2008 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Learning of autonomous agents 2012/2013 diploma thesis doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 31.10.2012 31.10.2012 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Techniques Applicable to the Analysis of Educational Data 2022/2023 diploma thesis IUIPA doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 31.03.2023 04.04.2023 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Self-organization and artificial neural networks for knowledge extraction 2007/2008 2009/2010 diploma thesis doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 27.09.2007 02.10.2007 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Data and their clustering 2008/2009 2009/2010 diploma thesis ITI doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 23.10.2008 23.10.2008 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail GREN-sítě a extrakce znalostí 2001/2002 2002/2003 diploma thesis I doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 01.10.2001 13.11.2001 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Detekce historicky nové informace pomocí umělých neuronových sítí s modulární architekturou KSI - Mgr. Iveta Mrázová, CSc. 1997/1998 diploma thesis I doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 14.11.1997 14.11.1997 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Social Networks: Analysis of Evolution and Sentiment 2021/2022 2022/2023 Bachelor's thesis IPP5 doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. Bc. Samuel Fanči 20.05.2022 30.05.2022 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Hierarchical associative memories 2000/2001 2006/2007 dissertation I2 doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 01.10.2000 01.10.2000 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Artificial neural networks and their application for 3D-data processing 2011/2012 2011/2012 diploma thesis ITI doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 12.01.2012 12.01.2012 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Decision trees 2004/2005 2008/2009 diploma thesis ITI doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 06.10.2004 15.11.2004 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Reprezentace časových a prostorových závislostí ve vrstnatýc neuronových sítích KSI - Mgr. Iveta Mrázová, CSc. 1997/1998 diploma thesis I doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 14.11.1997 14.11.1997 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Strategie chování: Její návrh, modelování a rozpoznávání 2007/2008 dissertation I1 doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 02.05.2007 12.11.2007 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail Zpracování a rozpoznávání obrazové informace neuronovými a klasickými metodami Mgr. Iveta Mrázová - KSI 1997/1998 diploma thesis I doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 08.11.1996 08.11.1996 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Pattern Recognition Using Neural Networks 1997/1998 2001/2002 diploma thesis I doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 13.10.1997 14.11.1997 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Umělé neuronové sítě v robotice 2002/2003 dissertation I2 doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 01.10.2002 01.10.2002 Katedra softwarového inženýrství (32-KSI) MFF
detail Dynamic Kohonen maps and their strusture 2007/2008 2009/2010 diploma thesis ITI doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 21.03.2008 21.03.2008 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
detail RBF-networks with a dynamic architecture 2011/2012 2011/2012 diploma thesis ITI doc. RNDr. Iveta Mrázová, CSc. hidden 08.10.2009 25.11.2009 Katedra teoretické informatiky a matematické logiky (32-KTIML) MFF
Results 1-50 of 73 1 2 next
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html