Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
List of assignments
   Login via CAS
Change order to code - title
 
               
results per page
sort in descending ordersort in ascending orderTitle sort in descending ordersort in ascending orderYear of announcement sort in descending ordersort in ascending orderYear of defence Type of assignment Specialization sort in descending ordersort in ascending orderSupervisor sort in descending ordersort in ascending orderAuthor sort in descending ordersort in ascending orderAnnounced Assigned Department Faculty
detail Second Order Properties of Some M-Estimators and R-Estimators 2003/2004 2005/2006 dissertation M4 prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. hidden 26.11.2003 26.11.2003 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Quantiles and ranks in linear and multivariate models 2015/2016 dissertation 4M9 prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. hidden 19.05.2015 15.09.2015 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Statistical inference based on saddlepoint approximations 2009/2010 2013/2014 dissertation 4M4 prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. hidden 28.04.2009 29.09.2009 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Hodges-Lehmann and Galton estimates of the center of symmetry 2019/2020 Bachelor's thesis MOM, MOMP prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc.   07.09.2016 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail "Odhady parametrů posunutí minimalizací vzdálenosti distribu čních funkcí". KPMS, ved.: Prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. 1997/1998 diploma thesis MAT prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. hidden 08.11.1996 08.11.1996 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Statistical methods based on the L-1 norm 2004/2005 2004/2005 diploma thesis MPMSE prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. hidden 06.10.2004 15.11.2004 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Entropy and discrete distributions 2013/2014 2013/2014 Bachelor's thesis MOM prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. hidden 23.09.2013 24.09.2013 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail "Odhady kvantilů konečných populací" KPMS, prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. 1997/1998 diploma thesis MAT prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. hidden 14.11.1997 14.11.1997 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail "Permutační a randomizované testy" KPMS, ved.: prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. 1997/1998 diploma thesis MAT prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. hidden 14.11.1997 14.11.1997 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Permutation Tests of Statistical Hypotheses 2010/2011 2014/2015 diploma thesis MPMSE prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. Mgr. Zdeněk Veselý 06.10.2010 20.10.2010 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Estimates based on the rank tests 2004/2005 2005/2006 diploma thesis MPMSE prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. hidden 06.10.2004 15.11.2004 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Odhady kvantilů konečných populací 2000/2001 2002/2003 diploma thesis MAT prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. hidden 16.10.2000 03.12.2001 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Pořadové testy nezávislosti 2002/2003 2003/2004 diploma thesis MPMSE prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. hidden 01.10.2002 11.11.2002 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Tests of statistical hypotheses in measurement error models 2009/2010 2013/2014 dissertation 4M4 prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. hidden 29.04.2009 29.09.2009 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Statistical estimators and their tail behavior 2010/2011 2011/2012 diploma thesis MPMSE prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. hidden 09.09.2010 14.10.2010 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail M-odhady a jejich vlastnosti 2000/2001 2001/2002 diploma thesis MAT prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. hidden 16.10.2000 13.11.2000 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Pořadové testy v obecných modelech 2002/2003 dissertation M4 prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. hidden 01.10.2002 01.10.2002 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Nonparametric two-sample tests in multivariate model 2019/2020 diploma thesis MPMSE prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc.   12.09.2016 Ne Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Statistical tests based on empirical distribution functions 2003/2004 2004/2005 diploma thesis MPMSE prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. hidden 01.10.2003 10.11.2003 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Inference Based on Regression Rank Scores 2004/2005 2008/2009 dissertation M4 prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. hidden 01.10.2004 01.10.2004 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail "Ekvivariance a invariance ve statistice" 1999/2000 diploma thesis MAT prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. hidden 11.10.1999 12.11.1999 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
detail Behrens-Fisher Problem 2006/2007 2007/2008 diploma thesis MPMSE prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. hidden 08.11.2006 10.11.2006 Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS) MFF
Results 1-22 of 22 1
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html