Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
List of theses
   Login via CAS
 
               
Put forward for an award:
results per page
sort in descending ordersort in ascending orderThesis title sort in descending ordersort in ascending orderYear of announcement sort in descending ordersort in ascending orderYear of defence Thesis type Thesis discipline sort in descending ordersort in ascending orderSupervisor sort in descending ordersort in ascending orderAuthor sort in descending ordersort in ascending orderAnnounced Assigned Department Faculty
detail Role vybraných regulátorů ve vývoji strukturovaných populací přírodních kmenů kvasinek 2014/2015 diploma thesis prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.   30.11.2009 Ne Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
detail Studium kvasinkových populací pomocí nových variant fluorescenčních proteinů 2014/2015 diploma thesis prof. RNDr. Zdena Palková, CSc.   30.11.2009 Ne Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140) PřF
Results 1-2 of 2 1
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html