Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 336)
List of assignments
  
Change order to code - title
 
               
results per page
sort in descending ordersort in ascending orderTitle sort in descending ordersort in ascending orderYear of announcement sort in descending ordersort in ascending orderYear of defence Type of assignment Specialization sort in descending ordersort in ascending orderSupervisor sort in descending ordersort in ascending orderAuthor sort in descending ordersort in ascending orderAnnounced Assigned Department Faculty
detail Molekulární aberace u testikulárních germinálních nádorů související s patogenezí a rezistencí na cisplatinu 2022/2023 dissertation PMBGV1 MUDr. Ludmila Boublíková, Ph.D.   14.06.2022 Ne Klinika dětské hematologie a onkologie (13-462) 2.LF
detail Genetika syndromických onemocnění ledvin spojených se smyslovými vadami, analýza a korelace jednotlivých genotypů s fenotypy 2022/2023 dissertation PMBGV1 MUDr. Dana Thomasová, Ph.D.   14.06.2022 Ne Ústav biologie a lékařské genetiky (13-716) 2.LF
detail Vliv genetických mutací na metabolické nastavení buněk a jeho role v leukemogenezi a odpovědi na terapii 2022/2023 dissertation PMBGV1 RNDr. Júlia Starková, Ph.D.   10.06.2022 Ne Klinika dětské hematologie a onkologie (13-462) 2.LF
detail Molekulární patogeneze neuroblastomů 2022/2023 dissertation PMBGV1 RNDr. Karolina Škvárová, Ph.D.   14.06.2022 Ne Klinika dětské hematologie a onkologie (13-462) 2.LF
detail Dětské solidní nádory asociované s vrozenými predispozičními nádorovými syndromy 2022/2023 dissertation PMBGV1 MUDr. Aleš Vícha, Ph.D.   14.06.2022 Ne Klinika dětské hematologie a onkologie (13-462) 2.LF
Results 1-5 of 5 1
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html