Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 283)
Assignment details
   Login via CAS
Zpracování biblického mýtu o stvoření ve spisech Corpus hermeticum a u Filóna Alexandrijského a jejich vzájemné srovnání
Thesis title in Czech: Zpracování biblického mýtu o stvoření ve spisech Corpus hermeticum a u Filóna Alexandrijského a jejich vzájemné srovnání
Thesis title in English: Adaptations of the Biblical Myth of Creation in the Treatises of the Corpus Hermeticum and in Philo of Alexandria and their Mutual Comparison
Key words: hermetismus, judaismus, Corpus hermeticum, Filón Alexandrijský
English key words: hermetism, judaism, Corpus hermeticum, Philo of Alexandria
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Supervisor: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 19.11.2010
Date of assignment: 19.11.2010
Date and time of defence: 11.09.2013 00:00
Date of electronic submission:12.08.2013
Date of submission of printed version:12.08.2013
Date of proceeded defence: 11.09.2013
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: PhDr. Milan Lyčka, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce se bude zabývat vlivem helénistického judaismu na antický hermetismus, který je patrný především ve spisech Corpus Hermeticum I, III a VII. Práce se pokusí stanovit rozsah tohoto vlivu a rozebrat jeho konkrétní výstupy, jako jsou paralely mezi kosmogenetickým mýtem v Hermetikách I a III a knihou Genesis, přítomnost jazykových hebraismů v textu a některé judaistické teologické koncepty (židovský motiv víry a pokání a další). Práce se také pokusí uchopit a definovat vztah autorů hermetických textů k soudobému judaismu a židovskému prostředí ta také poukázat na některé rozdíly mezi antickým judaismem a naukou obsaženou v hermetikách.
References
Dodd, Charles Harold, The Bible and the Greeks, London: Hodder & Stoughton, 1935

Festugiere, André-Jean, La Révélation d'Hermes Trismégiste, Paris: Aubier-Montagne, 1967

Chlup, Radek, Corpus Hemeticum, Praha: Herrmann & synové, 2007

Pearson, Birger A., "Jewish Elements in Corpus Hermeticum I", in: R. van den Broek - M. J.Vermaseren (eds.), Studies in Gnosticism and Hellenistic Religions, Leiden: E. J. Brill, 1981

Philonenko, Marc, "Le Poemandr?s et la liturgie juive", in: F. Dunand et P. Léveque (eds.), Les syncrétisme dans la religions de l'antiquité, Leiden: E. J. Brill, 1975

Philonenko, Marc, "Une utilisation du Shema dans le Poimandres", Revue d'histoire et de philosophie religieuses 59 (1979)

Quispel, Gilles, "Der Gnostische Anthropos und die jüdische Tradition", Eranos Jahrbuch 22 (1954)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html