Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 278)
Assignment details
   Login via CAS
Analýza biblických textů metodou skupiny a sítě a její aplikace na 1. list Korintským
Thesis title in Czech: Analýza biblických textů metodou skupiny a sítě
a její aplikace na 1. list Korintským
Thesis title in English: Analysis of Biblical Texts Using the Grid-Group Method
and Its Application to the First Epistle to the Corinthians
Key words: Mary Douglas, Skupina, Síť, Kosmologie, Natural Symbols
English key words: Mary Douglas, Grid, Group, Cosmology, Natural Symbols
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Supervisor: doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.11.2010
Date of assignment: 12.11.2010
Date and time of defence: 20.06.2011 00:00
Date of electronic submission:23.05.2011
Date of submission of printed version:23.05.2011
Date of proceeded defence: 20.06.2011
Submitted/finalized: committed by student and finalized
Reviewers: prof. PhDr. Tomáš Halík, Th.D.
 
 
 
Guidelines
Ve své knize Natural Symbols (1970) se britská antropoložka Mary Douglas zabývala otázkou, proč a jak jsou určité transkulturní náboženské konstanty sestavovány do různých systémů rozumění světu. Odpověď hledala v různých typech sociálních situací, v nichž jsou dané systémy představ formulovány, přičemž se je pokusila analyzovat pomocí dvou parametrů "skupiny" (míra, v jaké jsou vymezené hranice určité skupiny vůči zbytku společnosti) a "sítě" (míra předurčenosti role jednotlivce v rámci společnosti a to, nakolik je jeho klasifikační systém sdílený s ostatními nebo jimi určovaný). Tyto dva parametry pak umožňují roztřídit různé náboženské světonázory podle toho, jaké ideály v těchto dvou směrech vykreslují a jaké požadavky na jedince kladou. S touto teoretickou koncepcí konfrontuje Mary Douglas reálně existující kultury, určí nakolik jsou si z těchto dvou hledisek jejich kosmologie blízké a zkoumá, zda mají společná i společenská uspořádání, normy chování a podobně. Na jednu stranu tak umožňuje zasadit jinak osamocené kulturní prvky do celkového rámce smyslu, na druhou pak aplikace tohoto přístupu na religiózní představy otevírá mnohé možnosti nacházet souvislosti mezi náboženstvími v oblastech, kde bychom je za jiných okolností nehledali.
Mary Douglas se v rozvíjení této své metody však ve svých dalších knihách zaměřila spíše jiným směrem. Z tohoto důvodu se v této práci hodlám soustředit na aplikaci jejího přístupu v dílech jiných badatelů. Protože je tato metoda populární především mezi biblisty, rozhodla jsem se orientovat na tuto oblast. Na příkladech těch autorů, kteří pomocí metody skupiny a sítě rozebírali 1. list Korintským, se pokusím získat širší představu o možnostech a limitacích použití této metody, a o cestách, které tato aplikace otvírá pro porozumění nám časově vzdálených společností a jejich náboženských představ.
References
Blumhofer, Edith L., Restoring the Faith: The Assemblies of God, Pentecostalism, and American Culture, Urbana: University of Illinois Press, 1993, s. 3–5.

Bulman, Raymond F., „Paul Tillich and the Millenialist Heritage“, Theology Today 53 (1996): 464-476.

Carter, T. L., Paul and the Power of Sin: Redefining ‚Beyond the Pale‘, Cambridge: Cambridge University Press, 2004.

Douglas, Mary, „Cultural Bias“, in M. Douglas (ed.), In the Active Voice, London: Routledge & Kegan Paul, s. 183-254.

Douglas, Mary, Natural Symbols: Explorations in Cosmology, with a new introduction, London – New York: Routledge, 1996 (19701, 19732).

Douglas, Mary, Natural Symbols: Explorations in Cosmology, London – New York: Routledge, 2003 (19701).

Douglas, Mary, Purity and Danger: An Analysis of Concept of Pollution and Taboo, with a new preface by the author, London – New York: Routledge, 2002 (19661).

Garrett, Susan R. (rev.), „B. Malina, Christian Origins and Cultural Anthropology“, JBL 107 (1988): 532-534.

Gordon, J. Dorcas, Sister or Wife?: 1 Corinthians 7 and Cultural Anthropology, Sheffield: Sheffield Academic Press, 1997.

Horrell, David G. (ed.), Social-Scientific Approaches to New Testament Interpretation, Edinburgh: T&T Clark, 1999.

Houston, Walter, Purity and Monotheism: Clean and Unclean Animals in Biblical Law, Sheffield: Sheffield Academic Press, 1993.

Chance, John K., „The Anthropology of Honour and Shame: Culture, Values, and Practice“, Semeia 68 (1994): 139-149.

Isenberg, Sheldon R. and Dennis E. Owen, „Bodies, Natural and Contrived: The Work of Mary Douglas“, Religious Studies Review 3.1 (1977): 1-17.

Johnson, Richard W., Going Outside The Camp: The Sociological Function of the Levitical Critique in the Epistle to the Hebrews, Sheffield: Sheffield University Press, 2001.

Kee, Howard Clark, Knowing the Truth: A Sociological Approach to New Testament Interpretation, Minneapolis: Fortress Press, 1989.

Malina, Bruce J., Christian Origins and Cultural Anthropology: Practical Models for Biblical Interpretation, Atlanta: John Knox Press, 1986.

Meeks, Wayne A., “‘Since then you would need to go out of the world‘: Group Boundaries in Pauline Christianity“, in T. J. Ryan (ed.), Critical History and Biblical Faith, Villanova: College Theology Society, 1979, s. 4-29.

Neyrey, Jerome H., “Body Language in 1 Corinthians: The Use of Anthropological Models for Understanding Paul and His Opponents”, Semeia 35 (1986): 129-170.

Neyrey, Jerome H., “Bewitched in Galatia: Paul and Cultural Anthropology,” Catholic Biblical Quarterly 50 (1988): 72–100.

Pamment, Margaret, „Witch-hunt“, Theology 84 (1981): 98-106.

Ramirez, Guillermo, „The Social Location of the Prophet Amos in Light of the Group/Grid Cultural Anthropological Model“, in S. B. Reid (ed.), Prophets and Paradigms: Essays in Honor of Gene M. Tucker, Sheffield: Sheffield Academic Press, 1996, s. 112-124.

Sanders, Jack T., Schismatics, Sectarians, Dissidents, Deviants: The First One Hundred Years of Jewish-Christian Relations, London: SCM Press, 1993.

Spickard, James V., „A Guide to Mary Douglas’s Three Versions of Grid/Group Theory“, Sociological Analysis 50.2 (1989): 151-170.

Weber, Max, „‘Objectivity‘ in Social Science“, in C. Calhoun, J. Gerteis, J. Moody, S. Pfaff and I. Virk (eds.), Classical Sociological Theory, Malden: Blackwell Publishing, 2007, s. 211-217.

Wire, Antoinette Clark, The Corinthian Women Prophets: A Reconstruction through Paul’s Rhetoric, Minneapolis: Fortress Press, 1990.

Witherington, Ben, Conflict and Community in Corinth: A Socio-Rhetorical Commentary on 1 and 2 Corinthians, Grand Rapids: William B. Eerdmans Publishing Company amd Carlisle: The Paternoster Press, 1995.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html