Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 368)
Thesis details
   Login via CAS
Fyzikální besedy v iQparku
Thesis title in Czech: Fyzikální besedy v iQparku
Thesis title in English: Education Talks in the iQpark, Fyzikální vzdělávání, Mimoškolní formy výuky
Key words: Interaktivní science centrum, Physics Education, Extracurricular education
English key words: Interactive Science Centrum, Physics Teaching,
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Thesis type: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physics Education (32-KDF)
Supervisor: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
Author:
Guidelines
1. Zmapovat exponáty v interaktivním centru iQpark z hlediska jejich návaznosti na témata gymnaziální fyziky.

2. Vytipovat několik témat na fyzikální besedy.

3. Zpracovat metodickou a didaktickou dokumentaci k besedám (např. studijní texty, pracovní listy, metodické pokyny pro učitele, metodické pokyny pro lektory iQparku)

4. Provést pilotáž besed (ve spolupráci s lektory metodiky iQparku).
References
Hilscher H.: Physikalische Freihand-experimente. Aulis Verlag Deubner, Köln 2004.
Hewitt P.: Conceptual Physics. Addison Wesley 2002.
Wendt G.: 700 Science Experiments for Everyone. Unesco 1956.
Články v Am.J.Phys, Eur.J..Phys., Physics Education, sbornících GIREP, popřípadě jiné, podle zadání vedoucího práce.
Preliminary scope of work
Jedním z úspěšně se rozvíjejících interaktivních center v ČR je iQpark v Liberci. Expozice iQparku představuje velký potenciál námětů pro mimoškolní výuku fyziky a příbuzných oborů. Pracovníci tohoto interaktivního science centra nabízí různé tématické programy pro školy. Právě školní výpravy tvoří velkou část návštěvníků iQparku. MFF UK podepsala se zřizovatelem iQparku, společností Labyrint Bohemia, smlouvu o partnerství při dalším rozvoji tohoto interaktivního centra. Vedení iQparku je nakloněno spolupráci s KDF při rozvoji edukativní složky své činnosti. Zároveň bylo předběžně dohodnuto, že bude zajímavé, když se na tomto rozvoji budou podílet studenti učitelství fyziky v rámci svých bakalářských a diplomových prací.
Úkolem diplomanta bude vytipovat vhodné exponáty, okolo kterých bude možné rozvinout diskusi k vybraným fyzikálním tématům. Nepůjde přitom pouze o slovní diskusi, ale o soubor úkolů a experimentálních problémů, které budou v rámci této diskuse žáci aktivně řešit. Takovýto komplexně pojatý soubor problémů a experimentálních úkolů budeme nazývat fyzikální besedou. Výstupem diplomové práce bude několik námětů na fyzikální besedy s kompletní didaktickou a metodickou dokumentací. Tato dokumentace bude obsahovat přípravné studijní texty pro žáky (určené pro školní, či domácí přípravu na besedu), zadání problémů a experimentálních úkolů, podpůrné materiály pro učitele obsahující návrh řešení.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html