Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Metoda Greenovy funkce pro okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice
Thesis title in Czech: Metoda Greenovy funkce pro okrajové úlohy pro obyčejné diferenciální rovnice
Thesis title in English: Method of Green function for boundary value problems for ODR
Key words: okrajové úlohy, obyčejné diferenciální rovnice, Greenova funkce
English key words: boundary value problems, ordinary differential equations, Green function
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Mathematical Analysis (32-KMA)
Supervisor: doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 01.11.2010
Date of assignment: 01.11.2010
Date and time of defence: 11.09.2012 00:00
Date of electronic submission:01.08.2012
Date of submission of printed version:02.08.2012
Date of proceeded defence: 11.09.2012
Reviewers: doc. RNDr. Dalibor Pražák, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Student se seznámí s metodou Greenovy funkce pro okrajové úlohy pro ODR, zejména bude studovat různé typy (nehomogenních) okrajových podmínek a jejich vliv na tvar Greenovy funkce.
References
J. Kurzweil: Obyčejné diferenciální rovnice, SNTL, TKI, Praha 1978
P. Čihák a kol.: Matematická analýza pro fyziky V, Matfyzpress, 2003
W.E.Boyce, R.C. DiPrima: Elementary differential equations and boundary value problems, 3. vydání, John Willey & sons, 1977
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html