Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 263)
Assignment details
   Login via CAS
Testování křemíkových detektorů
Thesis title in Czech: Testování křemíkových detektorů
Thesis title in English: Tests of Semiconductor Detectors
Key words: Laserové testy, polovodičový detektor, pixely
English key words: Laser test, semiconductor detector, pixel
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Author:
Guidelines
Úvod do problematiky
Přehled vlastností křemíkových detektorů a metody jejich testování
Realizace úprav v laboratoři
Podílení na analýze a návrhu úprav
References
G. Knoll: Radiation Detection and Measurement, John Wiley and Sons, 1995
G. Lutz: Semiconductor Radiation Detectors, Springer Berlin, 1999
http://public.web.cern.ch/Public/Welcome.html
Preliminary scope of work
1)Základní seznámení se s principy detekce částic vysokých energií
2)Seznámení se s konstrukcí a funkcí pixelových a stripových křemíkových detektorů
3)Osvojení metod vyčítání mnohokanálových detektorů a jejich testování
4)Specifika při testování modulů
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html