Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Dynamika fotoexcitovaných nosičů náboje v diamantu
Thesis title in Czech: Dynamika fotoexcitovaných nosičů náboje v diamantu
Thesis title in English: Dynamics of photoexcited charge-carriers in diamond
Key words: diamant, femtosekundová laserová spektroskopie, exciton, elektron-děrová kapalina
English key words: diamond, femtosecond laser spectroscopy, exciton, electron-hole liquid
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Chemical Physics and Optics (32-KCHFO)
Supervisor: prof. RNDr. Petr Malý, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 31.10.2010
Date of assignment: 31.10.2010
Date and time of defence: 18.09.2012 00:00
Date of electronic submission:03.08.2012
Date of submission of printed version:03.08.2012
Date of proceeded defence: 18.09.2012
Reviewers: RNDr. Kateřina Herynková, Ph.D.
 
 
 
Advisors: doc. RNDr. František Trojánek, Ph.D.
Guidelines
Diamant kromě své obvyklé hodnoty v klenotnictví a průmyslu nabývá v posledních letech stále více na významu jako materiál pro moderní elektroniku, optoelektroniku a kvantovou optiku. Má řadu unikátních vlastností. Krystalický diamant se dnes řadí mezi polovodiče, i když má velkou hodnotu energie zakázaného pásu energií 5,5 eV. K fotoexcitaci elektron-děrového páru je proto potřebné světlo vlnové délky kratší než přibližně 200 nm. V čistém objemovém diamantu vznikají volné excitony. Za určitých podmínek mohou excitony kondenzovat do elektron-děrové kapaliny. Díky materiálovým parametrům je diamant vhodný pro studium elektron-děrové kapaliny, která zde může existovat i pro poměrně vysoké teploty (až do cca 150 K). Teoretické studie ukazují, že v diamantu není vyloučena ani Bose-Einsteinova kondenzace excitonů.

Diplomová bude zaměřena na studium relaxačních a rekombinačních elektronových procesů v diamantu metodami femtosekundové laserové spektroskopie. Naváže na výsledky předchozích experimentů a zaměří se zejména na elektron-děrovou kapalinu. Základem budou experimenty ve femtosekundové laserové laboratoři doplněné o teoretický rozbor získaných dat.

References
1. S. Koizumi, C.E. Nebel, M. Nesladek, Physics and Applications of CVD Diamond, Wiley-VHC Verlag, Wienheim 2008.
2. N. Peyghambarian, S.W. Koch, A. Mysyrowicz, Introduction to Semiconductor Optics, Prentice-Hall, Inc. 1993.
3. I. Pelant, J. Valenta, Lumioniscenční spektroskopie, Academia, Praha 2006.
4. Časopisecká literatura.
Preliminary scope of work
Diamant kromě své obvyklé hodnoty v klenotnictví a průmyslu nabývá v posledních letech stále více na významu jako materiál pro moderní elektroniku, optoelektroniku a kvantovou optiku. Má řadu unikátních vlastností.Díky svým materiálovým parametrům je diamant vhodný také pro studium elektron-děrové kapaliny, která může za určitých podmínek v polovodičích vzniknout kondenzací excitonů. Teoretické studie ukazují, že v diamantu není vyloučena ani Bose-Einsteinova kondenzace excitonů.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html