Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Studium interakce uhlíku s vakancemi v ocelích
Thesis title in Czech: Studium interakce uhlíku s vakancemi v ocelích
Thesis title in English: Investigation of carbon interaction with vacancies in steels
Key words: anihilace pozitronů, vakance, oceli
English key words: positron annihilation, vacancies, steels
Academic year of topic announcement: 2018/2019
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Low Temperature Physics (32-KFNT)
Supervisor: prof. Mgr. Jakub Čížek, Ph.D.
Author:
Advisors: RNDr. Ivan Procházka, CSc.
RNDr. Jan Kuriplach, CSc.
Guidelines
1. Studium odborné literatury a seznámení se s metodikou pozitronové anihilace a ab-initio teoretickým modelováním defektů
2. Ab-inito výpočty pozitronových parametrů pro různé konfigurace Fe- vakance obklopené atomy uhlíku
3. Srovnání teoretických výpočtů s experimentem
4. Interpretace výsledků a sepsání práce
References
1. P.Hautojärvi: Positrons in Solids, Topics in Current Physics, Springer-Verlag (1979).
2. M.J. Puska, R.M. Nieminen J. Phys. F: Met. Phys. 13, 333 (1983).
3. A. Vehanen, P. Hautojärvi, J. Johansson, J. Yli-Kauppila, P. Moser, Phys. Rev. B 25, 762 (1982).
4. C. Domain, C.S. Becquart, J. Foct, Phys. Rev. B 69, 144112 (2004).
5. C.S. Becquart, J.M. Raulot, G. Bencteux, C. Domain, M. Perez, S. Garruchet, H. Nguyen, Computational Materials Science 40, 119 (2007).
Preliminary scope of work
Při plastické deformaci ocelí vzniká velké množství vakancí při nekonzervativním pohybu dislokací. Defekty v deformovaných ocelích byly studovány metodou pozitronové anihilační spektroskopie (PAS), která představuje jednu z nejpřesnějších metod pro detekci vakancí. Experimentální PAS data ukazují na to, že v ocelích existuje přitažlivá interakce mezi vakancemi a atomy uhlíku, která vede ke vzniku komplexů vakancí s navázanými atomy uhlíku. Cílem této bakalářské práce je teoretické modelování komplexů vakance s atomy uhlíku z prvních principů pomocí teorie funckionálů hustoty. Srovnání výpočtených pozitronových parametrů pro různé konfigurace komplexů vakance-uhlík s experimentem umožní nalézt konfiguraci, která vzniká v deformovaných ocelích.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html