Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Možnosti využití programů pro symbolické manipulace ve vysokoškolské výuce fyziky
Thesis title in Czech: Možnosti využití programů pro symbolické manipulace
ve vysokoškolské výuce fyziky
Thesis title in English: Using computer algebra systems in university physics education
Key words: výuka fyziky, symbolické manipulace, Mathematica, Maple
English key words: physic education, computer algebra, Mathematica, Maple
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Institute of Theoretical Physics (32-UTF)
Supervisor: doc. RNDr. Jan Obdržálek, CSc.
Author:
Advisors: Mgr. Tomáš Ledvinka, Ph.D.
doc. RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D.
doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc.
Guidelines
Programy typu Mathematica, Maple a podobné se již dnes často užívají nejen ve vědecké práci, ale i ve výuce fyziky, přírodních věd a technických disciplin. Často se však používají jen jako nástroj k řešení úloh a nezkoumá se hlouběji, nakolik přispívají k rozvoji pochopení fyzikálních aspektů problematiky ("fyzikálního vhledu"), tvůrčího přístupu k řešení problémů apod.
Práce by se měla na jedné straně věnovat výzkumu právě těchto oblastí dané problematiky; současně se zaměří na vývoj sad příkladů a dalších materiálů využitelných ve výuce fyziky v bakalářském studiu na MFF ev. dalších fakultách a jejich řešení pomocí uvedených nástrojů - spolu s jejich ověřením v praxi, zhodnocením, jak tyto příklady pomáhají studentům ve výše uvedených aspektech a vypracováním finálních materiálů do budoucna využitelných v bakalářském studiu.
Práce vyjde z podrobné rešerše knižní a časopisecké literatury, včetně zdrojů na internetu.
References
manuály k systémům Mathematica, Maple a dalším
Baumann G.: Mathematica for theoretical Physics I, II
Abell L.M., Braselton J.P.: Maple By Example
a další literatura o využití těchto systémů ve výuce fyziky
další literatura dle zadání vedoucího práce (články typu MacDonald W.: Enhancing Physics Education with Mathematica a další)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html