Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 278)
Assignment details
   Login via CAS
Uživatelské preference v prostředí prodejních webů
Thesis title in Czech: Uživatelské preference v prostředí prodejních webů
Thesis title in English: User preferences in the domain of web shops
Key words: uživatelské preference, prodejní web, doporučovací systémy
English key words: user preference, web shop, recommender systems
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.04.2010
Date of assignment: 12.04.2010
Date and time of defence: 31.01.2011 11:00
Date of electronic submission:09.12.2010
Date of submission of printed version:09.12.2010
Date of proceeded defence: 31.01.2011
Reviewers: RNDr. Alan Eckhardt, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Řešitel nejprve získá přehled v oblasti učení uživatelských preferenci se zaměřením především na učení preferencí z implicitních reakcí uživatele a jejich získávání, skladování a interpretaci.

Cílem práce je pak navrhnout a implementovat komponentu pro podporu sběru a využití uživatelských preferencí v prodejních webech. Komponenta by měla být schopna přijímat různě vyjádřené uživatelské preference (implicitní, explicitní...) a poskytovat různé metody pro výpočet odpovědí na dané dotazy (colaborative filtering, direct query...).

Téma je z dynamicky se vyvíjející domény a předpokládá kontinuální kontakt (zadání diplomové práce se bude průběžně upřesňovat). Nedílnou součástí práce je sběr dat, implementace v definovaném prostředí a experiment.
References
Alan Eckhardt, Peter Vojtáš: Combining Various Methods of Automated User Decision and Preferences Modelling. MDAI 2009: 172-181

Branislav Václav. Modely uživatelských preferencí v prostředí webovských obchodů, diplomová práce MFF UK Praha 2010

http://php.net/

http://dev.mysql.com/doc
Preliminary scope of work
Učení uživatelských preferencí je dynamicky se rozvíjející obor s těsnou vazbou na praktické problémy - většina uživatelů využívá (nejen) internet k hledání řešení problémů, kde hledání často znamená vyhledat nějaké objekty podle určitých preferencí. Není už ale zcela jasné, co vlastně uživatelovy preference jsou, zda je dokáže vyjádřit a jak.
Preliminary scope of work in English
Learning of user preferences is a dynamically developing discipline with tight connection to practical problems. Nowadays many users search internet for solution of their problems. This often means to find a resource according to user preferences. Nevertheless, it is not clear, what user preferences are, if he/she is able to formulate them and in which formalism.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html