Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Nanostruktury pro plasmoniku
Thesis title in Czech: Nanostruktury pro plasmoniku
Thesis title in English: Plasmonic nanostructures
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: dissertation
Thesis language:
Department: Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v.v.i. (32-UFEAV)
Supervisor: prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.
Author:
Guidelines
Optické vlastnosti metalických struktur jsou do velké míry určeny existencí plasmonů různých typů, které lze v metalických nanostrukturách opticky vybudit. Hlavním tématem disertační práce je proto teoretické a experimentální studium interakcí mezi optickými vlnami a plasmonickými rezonancemi v planárních metalických nanostrukturách a metamateriálech. Očekává se, že doktorand se bude podílet na modelování optických vlastností vybraných metalických struktur (metodami FDTD, DDA, atd.) i na experimentální charakterizaci laboratorních vzorků těchto struktur (metodami absorpční UV, VIS a NIR spektroskopie, měření rozptylu, mikroskopie atomárních sil). Očekává se, že disertační práce vyústí v realizaci metalických nanostruktur s povrchovými plasmony pro optické senzory s povrchovými plasmony pro detekci biomolekul.
References
1. S.A. Maier: Plasmonics: Fundamentals and applications, Springer, 2007
2. C. Genet and T.W. Ebbesen: Light in tiny holes, Nature 445, 39-46, 2007
3. V.S. Volkov, S.I. Bozhevolnyi, E. Devaux, J.Y. Laluet and T.W. Ebbesen: Wavelength selective nanophotonic components utilizing channel plasmon polaritons, Nanoletters 7, 880-884, 2007.
4. J. Homola (editor): Surface plasmon resonance based sensors, Springer, 2006.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html