Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Pojmy subjekt a objekt, duše a tělo a jejich vztah v Descartových Meditacích o první filosofii
Thesis title in Czech: Pojmy subjekt a objekt, duše a tělo a jejich vztah v Descartových Meditacích o první filosofii
Thesis title in English: Notions Subject and Object, Soul and Body and their Relationship in Descates‘ Meditations on First Philosophy
Key words: subjekt, objekt, duše, tělo, ontologie, dualismus, Descartes
English key words: subject, object, soul, body, ontology, dualism, Descartes
Academic year of topic announcement: 2010/2011
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Philosophy and Religious Studies (21-UFAR)
Supervisor: doc. Mgr. Jakub Čapek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.01.2010
Date of assignment: 25.07.2011
Confirmed by Study dept. on: 12.09.2011
Date and time of defence: 14.09.2011 00:00
Date of electronic submission:12.08.2011
Date of submission of printed version:12.08.2011
Date of proceeded defence: 14.09.2011
Submitted/finalized: committed by worker on behalf on and finalized
Reviewers: doc. Mgr. Jan Palkoska, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Práce si klade za úkol definovat ve vzájemném vztahu některé klíčové pojmy Descartovy ontologie. Descartův ontologický rozvrh by mohl ve významné míře představovat ztělesnění sebeporozumění raně moderního respektive moderního člověka. Snad proto byla a je otázce distance mezi lidským jsoucnem a světem, jenž se člověku jeví, věnována v současné moderní filosofii pozornost. V čem tento dualismus spočívá a co je na něm tak palčivého? Jak rozumí člověku a jak světskému jsoucnu? Klade oboje z hlediska ontologie na stejnou rovinu, leč izolovaně, nebo jedno klade jako původnější? Co mu jeho porozumění umožňuje a co znemožňuje? Jakou ontologii předpokládá a jaké s sebou tato ontologie nese závazky?
References
Descartes R., Meditace o první filosofii. Námitky a autorovy odpovědi, přel. P. Glombíček a T. Marvan, Praha 2003.
Descartes R., Meditationes de prima philosophia/Meditace o první filosofii, přel. P. Glombíček a T. Marvan, Praha 2001.
Descartes R., Ouvres, vyd. C. Adam, P. Tannery, I-XI, Paris 1996.
Descartes R., Philosophical Works of Descartes, tr. E. Haldane and G. Ross, Cambridge 1969.
Descartes R., Pravidla pro vedení rozumu, přel. V. Balík a J. Fiala, Praha 1998.
Descartes R., Principy filosofie, přel. Petr Glombíček a Tomáš Marvan, Praha 1998.
Glombíček P., Kuneš J. (eds.), Cogito, ergo sum, Praha 2006.
Röd, W., Novověká filosofie I., přel. Jindřich Karásek, Praha 2001.
Zika R., Prinicipialita subjektu v souvislosti dějin. Studie k Descartovu a Kantovu pojetí subjektivity, Praha 2009.
Preliminary scope of work
Pozn.: úplná změna tématu
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html