Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 290)
Assignment details
   Login via CAS
Statistické zpracování družicových dat gama záblesků
Thesis title in Czech: Statistické zpracování družicových dat gama záblesků
Thesis title in English: Statistical analysis of the gamma-ray bursts satellite data
Key words: Gama záblesky, satelit Fermi, GBM, supernovy, binární pulsary, magnetary, kosmologie
English key words: Gamma ray burst, Fermi satellite, Supernovae, Binary pulsars, Magnetars, Cosmology
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Astronomical Institute of Charles University (32-AUUK)
Supervisor: doc. RNDr. Attila Mészáros, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.12.2009
Date of assignment: 22.02.2011
Date and time of defence: 09.05.2011 00:00
Date of electronic submission:15.04.2011
Date of submission of printed version:20.04.2011
Date of proceeded defence: 09.05.2011
Reviewers: doc. Mgr. Miroslav Brož, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Seznámení se s tématem gama záblesků.
2. Seznámení se se statistiskými metodami použitými u gama záblesků.
3. Shromažďování pozorovatelských dat z nejnovějších družic.
4. Použití statistických metod u těchto dat.
5. Srovnávání s jinými prácemi.
6. Sepsání a obhajoba diplomové práce.
References
1. Mészáros P.: Reports on Progress in Physics, 69, 2259-2321 (2006).
2. Studium webových stránek družic.
3. Sledování nejnovější odborné literatury.
Preliminary scope of work
Gama záblesky jsou nejenergetičtějšími objekty Vesmíru. Jsou v kosmologických vzdálenostech. V oboru je plno nezodpovězených otázek.
Preliminary scope of work in English
The gamma-ray bursts are the most energetic objects in the Universe.
They are in cosmological distances. In the topic there are many unanswered questions.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html