Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Aplikace pro správu rozhodčích řízení
Thesis title in Czech: Aplikace pro správu rozhodčích řízení
Thesis title in English: Application for Management of Arbitration Procedures
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.11.2009
Date of assignment: 12.11.2009
Date and time of defence: 22.06.2010 00:00
Date of proceeded defence: 22.06.2010
Reviewers: RNDr. Tomáš Poch, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je vytvořit aplikaci, která by usnadnila práci rozhodců při zakládání a vedení rozhodčích řízení. Aplikace umožní především:
* generování dokumentů rozhodčího řízení na základě údajů uložených v databázi,
* jednoduché zadávání vstupních dat díky napojení na veřejné internetové registry,
* výpočty rozhodčího poplatku a dalších nákladů řízení.
References
[1] Zákon ČR 216/1994 Sb. o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů

[2] Petzold, Charles: Applications = Code + Markup, Microsoft Press, 2006

[3] Robert C. Martin: Clean Code: A Handbook of Agile Software Craftsmanship, Prentice Hall, 2008

[4] Krzysztof Cwalina, Brad Abrams: Framework Design Guidelines: Conventions, Idioms, and Patterns for Reusable .NET Libraries, Addison-Wesley, 2005

[5] MSDN Library, msdn.microsoft.com/library

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html