Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Vyhledávání informací s využitím tektogramatické roviny
Thesis title in Czech:
Thesis title in English: Information retrieval using tectogrammatical representation
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: angličtina
Department: Institute of Formal and Applied Linguistics (32-UFAL)
Supervisor: doc. Ing. Zdeněk Žabokrtský, Ph.D.
Author:
Guidelines
Student se seznámí s metodami používanými pro vyhledávání
informací, zejména s metodami zaměřenými na závislostní syntaktickou
analýzu. Navrhne postupy, které by při vyhledávání informací
umožnily využít vlastnosti tektogramatické roviny popisu přirozeného jazyka,
která byla definována v Pražském závislostním korpusu. Experimentálně vyhodnotí
její vhodnost pro zvolenou konkrétní úlohu z oblasti vyhledávání informací a
případně navrhne potřebné modifikace této roviny.


References
Jianfeng Gao, Jian-Yun Nie, Guangyuan Wu, Guihong Cao:
Dependence language model for information retrieval.
Proceedings of the 27th annual international ACM SIGIR conference on
Research and development in information retrieval, 2004.

Katja Filippova, Michael Strube: Sentence fusion via dependency graph
compression. Proceedings of the Conference on Empirical Methods in
Natural Language Processing, 2008.

Loic Maisonnasse, Eric Gaussier, Jean-Pierre Chevallet: Revisiting
the dependence language model for information retrieval, Proceedings
of the 30th annual international ACM SIGIR conference on Research and
development in information retrieval, Amsterdam, The
Netherlands, 2007.

Dokumentace k Pražskému závislostnímu korpusu,
http://ufal.mff.cuni.cz/pdt
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html