Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Vektorový grafický editor pro projekt AGE
Thesis title in Czech: Vektorový grafický editor pro projekt AGE
Thesis title in English: Vector Graphics Editor for the AGE Project
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 09.11.2009
Date of assignment: 09.11.2009
Date and time of defence: 17.09.2010 00:00
Date of proceeded defence: 17.09.2010
Reviewers: RNDr. Ondřej Šerý, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je vytvořit vektorový grafický editor. Editor by měl být v budoucnu integrovatelný do projektu AGE. Jelikož je projekt AGE teprve ve fázi vývoje, měla by jako součást této bakalářské práce vzniknout aplikace pro otestování vytvořeného grafického editoru. Samotný editor vytvořený v rámci práce by měl umět pracovat s vrstvami a výsledek práce by měl být schopen uložit do běžných rastrových formátů (alespoň PNG, BMP a JPEG). V programu musí být zabudována podpora pro práci jak se základními objekty, jako úsečka, obdélník nebo elipsa, tak s alespoň jedním typem obecné křivky.
References
[1] Jiří Žára a kolektiv: Počítačová grafika - principy a algoritmy, Grada, 1992

[2] Jiří Žára, Bedřich Beneš, Petr Felkel: Moderní počítačová grafika, Computer Press, 1998 (2005)

[3] Charles Petzold: Applications = code + markup, Microsoft Press, 2006

[4] Nagel Christian a kolektiv: C# 2008 Programujeme profesionálně, Computer Press, 2009
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html