Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Bayesovsý přístup k registraci digitálních obrazů
Thesis title in Czech: Bayesovsý přístup k registraci digitálních obrazů
Thesis title in English: Bayesian approach to image registration
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: Lubomír Soukup
Author:
Guidelines
Cílem diplomové práce je aplikovat bayesovský přístup na problém registrace digitálních obrazů. Student si přitom prakticky prověří rozdíl mezi bayesovskou a klasickou matematickou statistikou. Diplomant/ka prostuduje dostupnou literaturu o bayesovské statistice a registraci digitálních obrazů, navrhne vlastní bayesovskou metodu a výpočetní algoritmus, který pak použije na zvolená obrazová data. Výsledek porovná s alespoň dvěma existujícími metodami, z nichž jedna bude bayesovská a jedna klasická.
References
Bradley P. Carlin and Thomas A. Louis: Bayes and empirical Bayes methods for data analysis, Boca Raton : Chapman & Hall/CRC, c2000
články v odborných časopisech (Image and Vision Computing, Computational Statistics & Data Analysis)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html