Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Vliv mikrostrukturních parametrů na mechanické vlastnosti polykrystalického hořčíku
Thesis title in Czech: Vliv mikrostrukturních parametrů na mechanické vlastnosti polykrystalického
hořčíku
Thesis title in English: Dependence of mechanical properties of polycrystalline magnesium on
microstructural parameters
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physics of Materials (32-KFM)
Supervisor: doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 12.10.2009
Date of assignment: 10.02.2011
Date and time of defence: 23.06.2011 00:00
Date of electronic submission:26.05.2011
Date of submission of printed version:26.05.2011
Date of proceeded defence: 23.06.2011
Reviewers: prof. RNDr. Pavel Lukáč, DrSc., dr. h. c.
 
 
 
Advisors: prof. RNDr. Zuzanka Trojanová, DrSc.
Guidelines
Hořčíkové slitiny ve středu pozornosti inženýrů a výzkumníku již řadu let kvůli svým vynikajícím mechanickým vlastnostem. Nicméně jejich širšímu využití brání jejich omezená tažnost a nedostatečná tvářitelnost za nižších teplot (do 200 °C) působena jejich hexagonální strukturou. Projekt je zaměřen na komplexní objasnění vlivu mikrostrukturních parametrů na aktivitu dvojčatění, která je jedním z klíčových mechanismů během deformace hořčíkových slitin za nižších teplot. Řešení projektu bude založeno na rozsáhlé mikrostrukturní analýze vzorků s různými velikostmi zrna, deformované za různých teplot a deformačních rychlostí. Výsledkem řešení je objasnění úlohy dvojčat v deformačních procesech hořčíkových slitin a závislost jejich vzniku na velikosti zrna.

Postup práce:

1. Dokumentovat mikrostrukturu zkoumaného materiálu pomocí světelné a elektronové mikroskopie.
2. Deformovat vzorky čistého polykrystalického hořčíku při různých teplotách v tahu i tlaku.
3. Změřit akustickou emisi během deformačních zkoušek
4. Interpretovat naměřené výsledky.
References
[1] Magnesium and Magnesium Alloys (ASM Specialty Handbook), Eds. M. M. Avedesian, H. Baker, ASM International, 1999
[2] K. Máthis, K. Nyilas, A. Axt, I. Dragomir-Cernatescu, T. Ungár, P. Lukáč: Acta Materialia, 52 (2004), p. 2889.
[3] S. R. Agnew, O. Duygulu: Int J Plasticity, 21 (2005), p. 1161.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html