Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Inverze s využitím paprskových metod
Thesis title in Czech: Inverze s využitím paprskových metod
Thesis title in English: Inversion using ray methods
Academic year of topic announcement: 2015/2016
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Geophysics (32-KG)
Supervisor: RNDr. Luděk Klimeš, DrSc.
Author:
Guidelines
Student se seznámí s paprskovými metodami, jejich využitím při inverzi časů šíření i celých vlnových polí a základy stochastické inverze. Tyto znalosti pak budou východiskem pro další práci. Ta se zaměří na linearizovanou inverzi reflexních seismických dat, případně na inverzi časů šíření. Otevřeny jsou i další varianty inverze nebo související problémy.
References
Červený, V.: Seismic Ray Theory. Cambridge Univ. Press, Cambridge, 2001.
Tarantola, A.: Inverse Problem Theory and Methods for Model Parameter Estimation. SIAM, Philadelphia, 2005.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html