Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 356)
Assignment details
   Login via CAS
Typologie českých interpunkčních znamének
Thesis title in Czech: Typologie českých interpunkčních znamének
Thesis title in English: Typology of Czech punctuation marks
Academic year of topic announcement: 2013/2014
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Institute of Formal and Applied Linguistics (32-UFAL)
Supervisor: RNDr. Jaroslava Hlaváčová, Ph.D.
Author:
Guidelines
Interpunkční znaménka mohou mít v textu mnoho funkcí - oddělování vět, větných členů, uvozování přímé řeči, označení zkratek, řadových číslovek, ...
Cílem práce je:
1. navrhnout typologii jednotlivých interpunkčních znamének pro český text,
2. vytvořit fungující nástroj, který navržené typy automaticky rozpozná v běžném českém textu.
Programovací jazyk: přednostně Perl, není podmínkou
References
http://prirucka.ujc.cas.cz
Kolektiv autorů: Jak používat čárku a další interpunkční znaménka. Nakl. Klett 2006.
http://ufal.mff.cuni.cz/pdt2.0/doc/manuals/cz/t-layer/html/ch07s18.html
Preliminary scope of work
Správné rozpoznání typu znaménka obohatí morfologickou analýzu, a tím usnadní další automatické zpracování textu.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html