Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 323)
Assignment details
  
Studium rtg difrakčních profilů aproximací celého záznamu
Thesis title in Czech: Studium rtg difrakčních profilů aproximací celého záznamu
Thesis title in English: XRD line profile analysis by total powder pattern fitting
Key words: rentgenová difrakce, výpočetní program na zpracování celého difrakčního záznamu
English key words: X-ray diffraction, software for the total X-ray powder diffraction pattern
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Condensed Matter Physics (32-KFKL)
Supervisor: prof. RNDr. Radomír Kužel, CSc.
Author:
Advisors: Mgr. Zdeněk Matěj, Ph.D.
Guidelines
Rtg difrakční záznam polykrystalického materiálu obsahuje celou řadu zajímavých informací o zkoumaném materiálu. Lze studovat fázové složení, strukturu fází, přednostní orientaci, mřížové parametry, mikrodeformace, velikosti krystalitů. V klasickém způsobu zpracování dat se nejprve vyhodnotí parametry jednotlivých difrakčních profilů (poloha, intenzita, šířka apod.) a pak se tyto zpracovávají. Modernějším přístupem je snaha popsat celý záznam vhodnou funkcí obsahující fyzikální parametry (např. velikost krystalitů, hustotu defektů mříže). Problém takového popisu zatím spočívá v korelaci některých parametrů a hledání správného řešení. Cílem práce je zpracovat vzorová zadaná data, analyzovat chování dosažených parametrů a charakterizovat kritická místa procedury.
Práce spočívá převážně v porovnání výpočetních programů a analýze zpřesněných parametrů.
References
Vhodné výběrové přednášky
Úvod do krystalografie a strukturní analýzy 2/1 (ZS) FPL035
Difrakční metody 2/0 (LS)
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html