Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Velké urychlovače částic
Thesis title in Czech: Velké urychlovače částic
Thesis title in English: Large Particle Accelerators
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: doc. RNDr. Zdeněk Doležal, Dr.
Author:
Guidelines
Urychlovače částic patří k základním experimentálním nástrojům fyziky elementárních částic. Cílem práce je podat přehled největších urychlovačů posledních desetiletí a pokusit se shrnout nejvýznamnější objevy, jichž bylo dosaženo pomocí těchto urychlovačů.
References
M. Suk, Z. Trka, I. Úlehla, Atomy, jádra, částice, ACADEMIA Praha 1990
Wikipedia.org
http://www-ucjf.troja.mff.cuni.cz/~dolezal/teach/accel/
Preliminary scope of work
Urychlovače částic patří k základním experimentálním nástrojům fyziky elementárních částic. Cílem práce je podat přehled největších urychlovačů posledních desetiletí a pokusit se shrnout nejvýznamnější objevy, jichž bylo dosaženo pomocí těchto urychlovačů.
Preliminary scope of work in English
Particle accelerators belong to the main tools of contemporary particle physics. The aim of the work is to review past and current accelerators and try to summarize the most important discoveries achieved at these accelerators.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html