Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Laserová absorpční spektroskopie
Thesis title in Czech: Laserová absorpční spektroskopie
Thesis title in English: Laser absorption spectroscopy
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
Author:
Advisors: prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.
Guidelines
1) Seznámení se s principem laserové absorpční spektroskopie a funkcí ?-metru.
2) Úprava ?-metru pro zpřesnění měřených hodnot.
3) Ověření funkce a stability upraveného spektrometru.
4) Měření absorpčních čar a jejich identifikace pomocí upraveného spektrometru.
References
[1] McHale J.L., Molecular Spectroscopy, Prentice Hall, New Jersey, 1998, ISBN 0132290634.
[2] Bittencourt J.A., Fundamentals of Plasma Physics, Springer, New York, 2004, ISBN 0-387-20975-1.
[3] Simons J., Nichols J., Quantum mechanics in chemistry, Oxford Univ. Press, New York, 1997, ISBN 0-19-508200-1.
[4] Další časopisecká literatura podle dohody s vedoucím práce.
Preliminary scope of work
V naší laboratoři je v provozu experiment laserové absorpční spektroskopie. Využívá laditelné infračervené diodové lasery s typickou spektrální šířkou menší než 0,1 pm. Sledujeme její pomocí procesy probíhající v plazmatu a určujeme zastoupení molekul a molekulárních iontů. Určujeme také obsazenost různých energetických stavů těchto molekul.

V současné době používáme k určení vlnové délky zařízení lambda-metr. S ním je možné určit vlnovou délku laseru s přesností 0,04 nm, ale šířka měřených absorpčních čar je srovnatelná. Pro spolehlivé nalezení absorpčních čar a udržení laseru v maximu absorpce je nutné zpřesnit měření ?-metru.

Cílem práce bude navrhnout vylepšení funkce lambda-metru, jak úpravou detektoru, tak i změnou vyhodnocení naměřených hodnot. Poté bude ověřena funkce a stabilita upraveného spektrometru měřením známých absorpčních přechodů. Na tuto bakalářskou práci může navázat další studium, ve kterém student získané znalosti použije pro další spektroskopická měření.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=118
Preliminary scope of work in English
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=118
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html