Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Měření a regulace teplot v rozsahu 4,2 - 40 K
Thesis title in Czech: Měření a regulace teplot v rozsahu 4,2 - 40 K
Thesis title in English: Temperature measurement and control at range 4.2 - 40 K
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
Author:
Advisors: prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.
Guidelines
1) Seznámení se s principy chlazení a funkcí aparatury.
2) Studium literatury související s měřením nízkých teplot a principem teplotních čidel.
3) Návrh metody kalibrace teplotních čidel.
4) Vytvoření systému pro udržení stabilní teploty.
References
[1] Smith I.W.M., Low temperatures and cold molecules, World Scientific Publishing, 2008, ISBN 978-1-84816-209-9.
[2] Ghosh P.K., Ion Traps, Clarendon Press, Oxford 1995, ISBN 978-0198539957.
[3] Další časopisecká literatura podle dohody s vedoucím prá
Preliminary scope of work
V mezihvězdných oblacích plynu jsou pozorovány komplikované molekuly a molekulární ionty. Pro pochopení procesů vedoucích k jejich vzniku je třeba studovat základní reakce iontů a molekul při podmínkách odpovídajících prostředí oblaků plynu v mezihvězdném prostoru. V naší laboratoři uvádíme do provozu aparaturu, která to bude umožňovat.

Pro přesné stanovení a kontrolu teploty v rozsahu 4,2 ? 40 K je nutné zajistit měření na několika místech aparatury. Je třeba kalibrovat jednotlivá čidla a ověřit vliv magnetického pole na měření. K zajištění regulace je vhodné vytvořit systém se zpětnou vazbou pro udržení nastavených podmínek. Cílem bakalářské práce bude navrhnout metodu kalibroce teplotních čidel v oblasti nízkých teplot a vytvořit jednoduchý řídící program v prostředí LabVIEW?.

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=117
Preliminary scope of work in English
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=117
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html