Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 308)
Assignment details
  
Současné možnosti dlouhodobých předpovědí počasí
Thesis title in Czech: Současné možnosti dlouhodobých předpovědí počasí
Thesis title in English: Contemporary possibilities of long-term weather forecasts
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: dissertation
Thesis language: čeština
Department: Department of Atmospheric Physics (32-KFA)
Supervisor: Mgr. Michal Žák, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 19.10.2009
Date of assignment: 19.10.2009
Advisors: RNDr. Ladislav Metelka, Ph.D.
Guidelines
V rešeršní části vypracovat přehled současného stavu a vývoje na poli sezónních předpovědí v různých evropských meteorologických službách včetně informací o úspěšnosti daných předpovědí.
Ve výzkumné části práce by pak pozornost byla věnována možnostem dynamických předpovědí pro oblast České republiky a to na základě evropského předpovědního modelu ECMWF v Readingu (v závislosti na dostuponosti dat). Pomocí statistického downscalingu na teploty a srážky pro vybrané spolehlivé stanice v ČR by byla testována spolehlivost těchto sezónních předpovědí a diskutovány případné odchylky a problémy.
References
www.ecmwf.int

Dále podle pokynů vedoucího a konzultantů.
Preliminary scope of work
Testovat spolehlivost dlouhodobých sezónních předpovděí počasí pro oblast ČR.
Preliminary scope of work in English
Testing of reliability of long-term seasonal weather forecasts for the Czech Republic area.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html