Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 278)
Assignment details
   Login via CAS
Uživatelské anotace webových zdrojů mikroformáty
Thesis title in Czech: Uživatelské anotace webových zdrojů mikroformáty
Thesis title in English: User anotation of web resources using microformats
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 17.03.2009
Date of assignment: 17.03.2009
Date and time of defence: 06.09.2010 00:00
Date of proceeded defence: 06.09.2010
Reviewers: Mgr. Jan Dědek, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
1. Vypracování podrobného motivačního příkladu hledání informací na webu a uživatelova chování při anotaci a jejím znovupoužití - specifikace
2. Analýza a návrh řešení
- Use case, datový model, funkční model
- Zvlášť pro fázi anotace nového sídla
- Zvlášť pro fázi znovupoužití
3. Návrh modelu pro pravidla, ze kterých se bude anotovat zdroj při znovupoužití
4. Vytvoření prototypové implementace
5. Vytvoření testovací sady z alespoň dvou oblastí
6. Vyhodnocení experimentu
References
John Allsopp. Microformats: Empowering Your Markup for Web 2.0, Apress 2007

Dušan Maruščák. Mapování a dolování ontologií s uživatelskou preferencí, Diplomová práce MFF UK 2006
Preliminary scope of work
Cílem diplomové práce je vyzkoušet přínos kombinace mikroformátů (případně jejich rozšíření) a uživatelem asistované anotace webových zdrojů. Kritériem je usnadnění příštích vyhledávání ve stejném sídle (případně aplikační doméně). Nezanedbatelné jsou požadavky na expertízu uživatele a řešení lokálního úložiště.
Preliminary scope of work in English
The task of this thesis is to experiment with user annotation of web resources using microformats (or their extension). Main goal is to improve future user search in the same site (or application domain). Attention has to be paid also to requirements on user skills and solution of local storage.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html