Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 348)
Assignment details
   Login via CAS
Generátor internetových obchodů
Thesis title in Czech: Generátor internetových obchodů
Thesis title in English: E-shop generator
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software and Computer Science Education (32-KSVI)
Supervisor: RNDr. Tomáš Holan, Ph.D.
Author:
Guidelines
Student analyzuje požadavky na internetové obchody a seznámí se s existujícími nástroji pro jejich automatizovanou tvorbu (generování). Na tomto základě vytvoří pilotní verzi své aplikace.
References
dokumentace k použitým vývojovým nástrojům:

[1] Jesus Castagnetto et al.: PHP. Programujeme profesionálně, Praha : Computer Press, 2001
[2] Zend Framework: Programmer's Reference Guide, http://framework.zend.com/manual/en/
[3] Zend Framework API Documentation, http://framework.zend.com/apidoc/core/
Preliminary scope of work
V rámci práce bude vytvořen softwarový nástroj pro automatizovanou tvorbu internetových obchodů.
Preliminary scope of work in English
Within the frame of the bachelor thesis there will be created a software tool for e-shop generating.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html