Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 266)
Assignment details
   Login via CAS
Ultimate Code Designer
Thesis title in Czech: Ultimate Code Designer
Thesis title in English: Ultimate Code Designer
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: RNDr. Jakub Yaghob, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 14.11.2008
Date of assignment: 14.11.2008
Date and time of defence: 14.09.2009 00:00
Date of proceeded defence: 14.09.2009
Reviewers: RNDr. Jan Kofroň, Ph.D.
 
 
 
Guidelines
Cílem práce je navrhnout a implementovat grafické vývojové prostředí, které uživateli umožní pomocí grafického znázornění datových položek (tříd a struktur) a vztahů (dědičností) mezi nimi namodelovat architekturu programu. V rámci vývojového prostředí pak bude možné kostru programu generovanou vývojovým prostředím doplnit vlastním kódem.

Systém musí umožňovat generování do kódu různých objektových programovacích jazyků a prostředí.
References
Prat S: Mistrovství v C++
Petzold Ch.: Programování ve Windows
Wroblewski P.: Algoritmy a datové struktury
Smart J., Hock K., Csomora S.: Cross-Platform GUI Programming with wxWidgets
Preliminary scope of work
Cílem práce je navrhnout a implementovat grafické vývojové prostředí, které uživateli umožní pomocí grafického znázornění datových položek (tříd a struktur) a vztahů (dědičností) mezi nimi namodelovat architekturu programu. V rámci vývojového prostředí pak bude možné kostru programu generovanou vývojovým prostředím doplnit vlastním kódem.

Systém musí umožňovat generování do kódu různých programovacích jazyků a prostředí.
Preliminary scope of work in English
The goal of this thesis is to desing and implement graphical development environment, which allows to model basic structure of program (data units - classes, structures and relationships among them) in graphical user interface. User can add his own source code to this generated model of program directly in environment.

System must support generation to various object oriented programing languages.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html