Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Generování plánovacích modelů
Thesis title in Czech: Generování plánovacích modelů
Thesis title in English: Generating planning models
Academic year of topic announcement: 2017/2018
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Theoretical Computer Science and Mathematical Logic (32-KTIML)
Supervisor: prof. RNDr. Roman Barták, Ph.D.
Author:
Guidelines
Plánovací algoritmy vyžadují konkrétní formální model plánovacího problému, například tradiční plánovací techniky potřebují znát konkrétní akce, které lze provádět, a tyto akce získávají dosazením konstant za proměnné v popisu operátorů pro změnu světa. Podobný problém, tzv. grounding, se vyskytuje i v jiných oblastech jako je třeba SAT. Student se bude zabývat návrhem technik pro generování modelů pro plánovací algoritmy. Jedním z možných směrů je návrh metod, jak grounding dělat inteligentně, např. v omezené podobě, resp. jak se mu zcela vyhnout.
References
sborníky konferencí ICAPS, AAAI
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html