Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Stroj pro algoritmické obchodování
Thesis title in Czech: Stroj pro algoritmické obchodování
Thesis title in English: Algorithmic Trading Platform
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Software Engineering (32-KSI)
Supervisor: Mgr. Pavel Ježek, Ph.D.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 23.10.2008
Date of assignment: 23.10.2008
Date and time of defence: 25.05.2009 00:00
Date of proceeded defence: 25.05.2009
Reviewers: doc. Ing. Karel Richta, CSc.
 
 
 
Guidelines
Na kapitálových trzích se během posledních čtyř let výrazně zvýšilo využití technik algoritmického obchodování. Odhaduje se, že do roku 2010 bude jejich podíl činit více než 50 %. Cílem práce je navrhnout a vyvinout systém umožňující algoritmické obchodování na burzách cenných papírů. Důraz je kladen na minimální latenci při zpracování obchodních dat, stabilitu systému a jeho modulárnost. Provozovatel musí být schopen snadno modifikovat systém podle aktuálních potřeb (přidat nový algoritmus, spojit systém s novým zdrojem dat z trhu).
References
Financial exchange protocol documentation, http://www.fixprotocol.org/specifications/
QuickFix documentation, http://www.quickfixengine.org/documentation.html
Electronic trading III, Bloomberg
A guide to liquidity, Bloomberg
Yogesh Shetty, Samir Jayaswal: Practical .NET for Financial Markets
Mark R. Conway, Aaron N. Behle: Professional Stock Trading
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html