Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 263)
Assignment details
   Login via CAS
DEPFET polovodičové detektory v Japonském experimentu Super-KEK Belle
Thesis title in Czech: DEPFET polovodičové detektory v Japonském experimentu Super-KEK Belle
Thesis title in English: DEPFET Semiconductor Detectors on Japan Project Super-KEK Belle
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Author:
Guidelines
Jsou různé možnosti přístupu:
a)kompilační práce
b)podílení na analýze a návrhu
c)podíléní na realizaci
d)možnost pokračování v dalších letech až po dizertační práci
e)podílení se na službách na experimentu v Japonsku
References
www: http://superb.kek.jp/
G. Knoll: Radiation Detection and Measurement, John Wiley and Sons, 1995
G. Lutz: Semiconductor Radiation Detectors, Springer Berlin, 1999
http://public.web.cern.ch/Public/Welcome.html
Preliminary scope of work
1)Základní seznámení se s principy detekce částic vysokých energií
2)Seznámení se s konstrukcí a funkcí pixelových křemíkových detektorů DEPFET
3)Seznámení se s konstrukcí a cíly experimentu Super-KEK Belle v Japonsku
4)Očekávané vlastnosti pixelových detektorů a srovnání s realitou
5)Možnosti testování detektorů pomocí částic a laseru
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html