Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 263)
Assignment details
   Login via CAS
Vlastnosti a metody měření polovodičových detektorů pomocí laseru
Thesis title in Czech: Vlastnosti a metody měření polovodičových detektorů pomocí
laseru
Thesis title in English: Laser Tests of Semiconductor Detectors
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: project
Thesis language:
Department: Institute of Particle and Nuclear Physics (32-UCJF)
Supervisor: RNDr. Peter Kodyš, CSc.
Author:
References
G. Knoll: Radiation Detection and Measurement, John Wiley and Sons, 1995
G. Lutz: Semiconductor Radiation Detectors, Springer Berlin, 1999
http://public.web.cern.ch/Public/Welcome.html
Preliminary scope of work
1)Základní seznámení se s principy detekce částic vysokých energií
2)Seznámení se s konstrukcí a funkcí stripových křemíkových detektorů
3)Osvojení metod vyčítání mnohokanálových detektorů a jejich testování
4)Specifika při testování modulů pomocí laseru
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html