Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Nelineární spektroskopie jednotlivých molekulárních agregátů
Thesis title in Czech: Nelineární spektroskopie jednotlivých molekulárních agregátů
Thesis title in English: Nonlinear single molecule spectroscopy of molecular aggregates
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Institute of Physics of Charles University (32-FUUK)
Supervisor: doc. Mgr. František Šanda, Ph.D.
Author:
Advisors: Mgr. Tomáš Mančal, Ph.D.
Guidelines
1.Rešerše. Okruhy:
a) Molekulární agregáty
b) Spektroskopie jedné molekuly. Nelineární spektroskopie.

2. Formulace modelu nelineární spektroskopie jedné molekuly agregátu.
3. Modelový výpočet a interpretace výsledků


References
S.Mukamel, Principles of Nonlinear Optical Spectroscopy (Oxford UP, 1995).
F . Shikerman and E. Barkai, Phys. Rev. Lett. 99, 208302 (2007).
Theory and Evaluation of Single-Molecule Signals, Editors: E. Barkai, F.L.H. Brown, M. Orrit, H. Yang, World Scientific (2008).
Další časopisecká literatura podle potřeby a průběhu práce.
Preliminary scope of work
Dvě prudce se rozvíjejících specktroskopických měření
nelineární spektroskopie a spektroskopie jedné molekuly lze skombinovat, což je současným cílem několika předních experimentálních pracovišť.

Jakou znalost lze získat jejich kombinací, tj. fotonovým čítáním v nelineárním jedno-molekulovém experimentu?
Zatímco základní kameny teoretického popisu jsou snad známé, o dost méně se ví co nám takový experiment (například na fotosyntetických agregátech) může říci nového o molekulární struktuře a dynamice v porovnání se staršími (a levnějšími) spektroskopickými metodami.
Zájemci z oborů biofyzika, chemická fyzika, opticka a optoelektronika nebo teoretická fyzika se seznámí s metodami modelování na pomezí kvantové mechaniky a statistické fyziky
Preliminary scope of work in English
The combination of two rapidly developing spectroscopic experiments, the nonlinear (multiple pulse) and the single molecule spectroscopy, are currently developed.
We are concerned which information can gained by evaluating photon counting statistics in nonlinear single molecule measurements.
While the elements of theory of single molecules photon counting are developed, little is known, what kind of new insights into the molecular structure and dynamics can be obtained in such potential experiments on the molecular aggregates compared to older (and less expensive) spectroscopic techniques.
Students of biophysics, chemical physics, optics or theoretical physics will get familiar with modelling on the border of quantum mechanics and statistical physics.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html