Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Studium dvojčatění v hořčíkové slitině AZ31
Thesis title in Czech: Studium dvojčatění v hořčíkové slitině AZ31
Thesis title in English: Investigation of twinning activity in AZ31 magnesium alloy
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language: čeština
Department: Department of Physics of Materials (32-KFM)
Supervisor: doc. RNDr. Kristián Mathis, Ph.D., DrSc.
Author: hidden - assigned and confirmed by the Study Dept.
Date of registration: 06.10.2008
Date of assignment: 06.10.2008
Date and time of defence: 25.06.2009 00:00
Date of proceeded defence: 25.06.2009
Reviewers: prof. RNDr. Zuzanka Trojanová, DrSc.
 
 
 
Advisors: prof. RNDr. Pavel Lukáč, DrSc., dr. h. c.
Guidelines
1. Deformujte hořčíkovou slitinu AZ31 při různých teplotách a deformačních rychlostech
2. Během deformace zaznamenejte akustickou emisi
3. Studujte mikrostrukturu materiálu po deformaci pomocí světelné a rastrovací elektronové mikroskopie
References
[1] Magnesium and Magnesium Alloys (ASM Specialty Handbook), Eds. M. M. Avedesian, H. Baker, ASM International, 1999
[2] Magnesium Alloys and Their Applications, Ed. K.U. Kainer, Wiley/VCH, Weinheim, 2007.
[3] Jain A, Agnew SR.: Modeling the temperature dependent effect of twinning on the behavior of magnesium alloy AZ31B sheet, Mater. Sci. Eng. A, 462 (2007), p. 29.
[4] Christian, J.W.: Deformation twinning, Progress in Mater. Sci., 39 (1995) pp. 1-157
Preliminary scope of work
Hořčíkové slitiny jsou ve středu pozornosti inženýrů a výzkumníku již řadu let kvůli svým vynikajícím mechanickým vlastnostem. Nicméně jejich širšímu využití brání jejich omezená tažnost a nedostatečná tvářitelnost za nižších teplot (do 200 °C) působena jejich hexagonální strukturou. Práce je zaměřena na komplexní objasnění vlivu mikrostrukturních parametrů na aktivitu dvojčatění, která je jedním z klíčových mechanismů během deformace hořčíkových slitin za nižších teplot. Řešení zadání bude založeno na rozsáhlé mikrostrukturní analýze vzorků deformované za různých teplot a deformačních rychlostí. Výsledkem řešení je objasnění úlohy dvojčat v deformačních procesech hořčíkových slitin a závislost jejich vzniku na velikosti zrna.
Preliminary scope of work in English
Magnesium-based alloys are in the focus of researchers? and engineers? interest for many years for their unique mechanical properties. Nevertheless, there are restrictions in their wider use due to their limited ductility and poor formability at moderate temperatures (up to 200 °C) originate from hexagonal close packed structure. The work is aimed to integral explanation of influence of microstructural parameters on twinning activity that is a key mechanism in deformation of magnesium-based alloys at moderate temperature. Solution of the project will be based on complex microstructural analysis of samples deformed at different temperatures and strain rates. The results of the project should consist in the explanation of role of twins in deformation process of magnesium-based alloys and influence of grain size on their formation.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html