Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 354)
Assignment details
   Login via CAS
Vliv magnetického pole na měření nízkých teplot
Thesis title in Czech: Vliv magnetického pole na měření nízkých teplot
Thesis title in English: Influence of magnetic field on temperature measurement
Academic year of topic announcement: 2008/2009
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Surface and Plasma Science (32-KFPP)
Supervisor: doc. RNDr. Radek Plašil, Ph.D.
Author:
Advisors: prof. RNDr. Juraj Glosík, DrSc.
Guidelines
1) Studium literatury a seznámení se s problematikou měření nízkých teplot ve vakuu.
2) Návrh experimentu určujícího vliv magnetického pole na silikonové měřící diody.
3) Kalibrace vlivu magnetického pole na určení teploty v rozsahu 10 K až 100 K.
4) Návrh konfigurace měření teploty v experimentu elektronové pasti.

References
[1] O'Hanlon J.F., A User's Guide To Vacuum Technology, John Wiley And Sons Ltd. (United States), 2003, ISBN: 9780471270522.
[2] Vacuum electronics, Springer, Berlin, 2008, ISBN 978-3-540-71928-1 .
[3] Další časopisecká literatura podle dohody s vedoucím práce.
Preliminary scope of work
http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/php/bak-abs.php?id=90

V naší laboratoři se nachází nová aparatura elektronové pasti, kde je pro udržení elektronů používáno magnetické pole o velikosti 10 až 600 mT. V experimentu bude možné studovat interakce iontů a molekul s elektrony při nízkých teplotách. Tato metoda tak konkuruje velkým experimentům, které užívají svazků elektronů. V našem nesrovnatelně jednodušším experimentu budeme moci dosáhnout srovnatelných i nižších interakčních energií.

Celá past bude pomocí uzavřeného heliového cyklu chlazena k 10 K. Přítomné magnetické pole však bude ovlivňovat funkci silikonových diod, které užíváme k měření teploty. Prvním cílem práce bude kalibrace vlivu magnetického pole na výstup silikonových diod v oblasti nízkých teplot v rozsahu 10 K až 100 K. Druhým cílem bude návrh systému měření teploty elektronové pasti.


 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html