Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Analýza mikrostruktury submikronových samonosných tenkých vrstev
Thesis title in Czech: Analýza mikrostruktury submikronových samonosných tenkých vrstev
Thesis title in English: Microstructure analysis of sub-micron self-supporting thin films
Key words: tenké vrstvy, elektronová mikroskopie, mikrostruktura
English key words: thin films, electron microscopy, microstructure
Academic year of topic announcement: 2019/2020
Type of assignment: Bachelor's thesis
Thesis language:
Department: Department of Physics of Materials (32-KFM)
Supervisor: doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc.
Author:
Guidelines
1. Úvodní studium doporučené literatury a sepsání rešerše.
2. Příprava vzorků pro mikrostrukturní pozorování.
3. Experimentální studium připravených vzorků pomocí elektronové mikroskopie.
4. Vyhodnocení výsledků a sepsání bakalářské práce.
References
P. Kratochvíl, P. Lukáč, B. Sprušil: Úvod do fyziky kovů I. SNTL-ALFA, Praha 1984.
J.E. Hatch: Aluminium. Properties and Physical Metallurgy, ASM, Metal Park, Ohio, 1994.
M. Cieslar,V.Oliva, A. Karimi, J.-L. Martin: Plasticity of thin Al films as a function of temperature. Mater. Sci. Eng. A 387–389 (2004) 734–737
M. Cieslar,V.Oliva, A. Karimi, J.-L. Martin: The influence of temperature on plastic deformation of free standing thin Al–Zn–Mg–Cu films:J Alloys Compd. 378 (2004) 312–315
Preliminary scope of work
Studium mikrostruktury samonosných tenkých kovových vrstev je motivováno mikroskopickými rozměry mikroelektronických zařízení a mikro- a nanomechanických systémů. Protože jsou tyto systémy stále komplexnější, zvyšují se také požadavky na materiály používané v součástkách těchto systémů. Bohužel, informace o těchto materiálech známé z makroskopických vzorků se nedají přímo aplikovat na systémy, jejichž jeden charakteristický rozměr je zmenšen na uroveň stovek až desítek nanometrů.
Předmětem navrhované bakalářské práce je studium tenkých samonosných filmů různých tlouštěk na bázi hliníku, které obsahují nanočástice dalších fází, pomocí elektronové mikroskopie.

 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html