Thesis (Selection of subject)Thesis (Selection of subject)(version: 285)
Assignment details
   Login via CAS
Studium dielektrického chování kapalně-krystalických materiálů
Thesis title in Czech: Studium dielektrického chování kapalně-krystalických materiálů
Thesis title in English: -
Academic year of topic announcement: 2009/2010
Type of assignment: diploma thesis
Thesis language:
Department: Department of Macromolecular Physics (32-KMF)
Supervisor: doc. RNDr. Jan Nedbal, CSc.
Author:
Guidelines
-
References
-
Preliminary scope of work
Dielektrická spektroskopie představuje účinnou experimentální metodu vhodnou pro
studium struktury látek s permanentním dipólovým momentem. Pro studium fyzikálních vlastností
kapalně krystalických materiálů je tato metoda obzvlášť vhodná vzhledem k tomu, že hlavní součást
kapalných krystalů - mezogenní jednotky ? mají díky svém protáhlému tvaru značný dipólový
moment, což umožní sledovat změny struktury těchto materiálů měřením složek komplexní
permitivity odpovídající různým strukturám v závislosti na frekvenci a teplotě.
Cílem práce je proměření dielektrických vlastností kapalně krystalických látek v širokém
teplotním a frekvenčním oboru a z výsledků měření stanovit různé pohybové módy kapalných
krystalů v závislosti na teplotě a frekvenci.
Práce má experimentální charakter.
 
Charles University | Information system of Charles University | http://www.cuni.cz/UKEN-329.html